Søg

Kom og deltag - Borgermøde om den nye Storstrømsbro

Vejdirektoratet fremlægger nu VVM-redegørelsen for Storstrømsbroen, der beskriver hele grundlaget for byggeriet af den kommende bro. Mødet holdes i Nr. Alslev Hallen, Skolegade 3, 4840 Nørre Alslev, onsdag den 10. december kl. 19-21.
05. december 2014

​Mødet er offentligt, og alle er velkomne til at deltage.

På mødet vil Vejdirektoratet fremlægge projektet, og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål.

Offentlig høring
Mødet er et led i den offentlige høring, der varer frem til fredag den 16. januar 2015. I den periode har du mulighed for at fremkomme med dine synspunkter.

VVM-redegørelsen består af en sammenfattende rapport samt to supplerende rapporter om henholdsvis miljøvurdering og støj og vibrationer.

Rapporterne og en række baggrundsnotater er tilgængelige her på siderne under 'Dokumenter'.

Trykt udgave
Du kan få en trykt udgave af den sammenfattende VVM-redegørelse (rapport nr. 516, 2014) ved at henvende dig på Vordingborg bibliotek på Sydhavnsvej 6 i Vordingborg, eller hos Nr. Alslev bibliotek, Helene Strangesvej 1 i Nr. Alslev.

Du kan også få VVM-redegørelsen ved at henvende dig til Rosendahls Schultz Distribution, tlf. 43 22 73 00 eller ved at skrive til boghandel@rosendahls.dk.

Oprettet
05-12-2014.
Senest opdateret
09-12-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index