Søg

Høringsnotat om farvandets brugere offentliggjort

Vejdirektoratet har i efteråret gennemført en høring med fokus på de sejladsmæssige forhold i anlægsperioden, når den nye bro skal bygges. Høringsnotatet er nu offentliggjort med Vejdirektoratets bemærkninger til de indkomne høringssvar.
21. december 2016
Høringen af farvandets brugere, som blev gennemført 25. august til 7. oktober, var et led i Søfartsstyrelsens behandling af Storstrømsprojektet. Høringen omfattede også en ny sejlrende til Orehoved Havn.

Læs høringssvar og Vejdirektoratets bemærkninger i "Anlæg af Ny Storstrømsbro – høring af farvandets brugere"​. 
Oprettet
21-12-2016.
Senest opdateret
21-12-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index