Søg

Supplerende høring om søkabler

Energinet.dk gennemfører en supplerende forhøring i forbindelse med, at der skal fjernes søkabler og etableres nye kabler i forbindelse med en ny Storstrømsbro.
21. juli 2014

Vejdirektoratets projekt med etableringen af en ny Storstrømsbro og fjernelsen af den eksisterende bro medfører et behov for at flytte en del af de eksisterende højspændingsforbindelser i Storstrømmen. Desuden ønsker Vordingborg Havn at udvide, hvilket medfører fjernelse af et eksisterende kabelsystem i Masnedsund.

Energinet.dk har tre 132 kV kabelforbindelser (bestående af fem kabler) over Storstrømmen. Alle fem kabler bliver i større eller mindre grad påvirket af den kommende bro. Endvidere vil flere af de eksisterende kabelovergangsstationer i området blive påvirket af projektet.

Energinet.dk gennemfører derfor en supplerende forhøring for at sikre, at flest mulige oplysninger/bemærkninger så tidligt som muligt medtages i kabelprojektet.

Projektets realisering vil ske under forudsætning af, at Energinet.dks bestyrelse godkender projektet ultimo august 2014.

Læs mere i høringsnotatet fra Energinet.dk.

 

Oprettet
21-07-2014.
Senest opdateret
21-07-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index