Søg

Høring af farvandets brugere om ny Storstrømsbro og ny sejlrende til Orehoved Havn

Som et led i Søfartsstyrelsens behandling af Storstrømsprojektet gennemføres en høring af farvandets brugere om projektet. Høringen omfatter også en ny sejlrende til Orehoved Havn. Der afholdes et orienteringsmøde den 22. september i Vordingborg.
25. august 2016
Læs mere om høringen, og hvem den henvender sig til i dokumentet Storstrømsbroen - høring af farvandets brugere​

Myndigheder, virksomheder, repræsentative organisationer eller foreninger, der som farvandets brugere eller på anden måde påvirkede interessenter, kan anses for at være en berørt part af anlægsprojektet. 

Hvis De har bemærkninger til projektet, som De mener, bør indgå i Søfartsstyrelsens vurdering af projektets påvirkning af sikkerheden til søs, anmodes De senest fredag d. 7. oktober 2016 at indsende bemærkninger til Vejdirektoratet på email til:

storstroemsbro@vd.dk  

eller per brev til:

Vejdirektoratet
Guldalderen 12
4640 Hedehusene
Att. Charlotte Vind Lindgaard 

Som en del af høringen afholder Vejdirektoratet et orienteringsmøde, hvor projektet og de sejladsmæssige forhold i anlægs- og driftsfasen gennemgås, ligesom der bliver lejlighed til at stille spørgsmål. 

Mødet afholdes torsdag d. 22. september 2016 kl. 17-19 i Medborgerhuset, Skovvej 2 4760 Vordingborg. 

Af hensyn til det praktiske arrangement er tilmelding til mødet nødvendig. Tilmelding kan foretages på mail eller tlf. til Charlotte Vind Lindgaard senest mandag d. 19. september 2016. Der vil blive serveret en sandwich til mødet. 

Mail: cvl@vd.dk, tlf. 7244 3622.

​​​​​​
Oprettet
25-08-2016.
Senest opdateret
25-08-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index