Søg

VVM-rapport for den nye Storstrømsbro klar

Arbejdet med at bygge den nye Storstrømsbro har taget et afgørende skridt. I dag kan Vejdirektoratet offentliggøre VVM-rapporten, der beskriver hele grundlaget for byggeriet af den kommende bro.
24. november 2014

VVM-rapporten indeholder blandt andet en grundig gennemgang af konsekvenserne for trafikken, naturen og miljøet i forbindelse med den nye bro. Med en længde på 4 km vil Storstrømsbroen blive den 3. største bro i Danmark efter Storebæltsbroen og Øresundsbroen.

Rapporten fremlægger desuden to forslag til, hvordan den nye Storstrømsbro kan komme til at se ud, ligesom konsekvenser og metoder for nedrivning af den eksisterende bro er beskrevet.


Der er foreslået to løsninger til en kommende Storstrømsbro. En bjælkebro (øverst), hvor broens gennemsejling er båret af et forstærket brofag. Og en skråstagsløsning (nederst), hvor gennemsejlingen bæres af en pylon.

Biler og højhastighedstog
Den nye Storstrømsbro forventes at blive bygget i 2016-21 og skal erstatte den gamle, utidssvarende forbindelse mellem Sjælland og Falster.

Broen bliver bygget til både biler og højhastighedstog og spiller en central rolle i forbindelsen til Tyskland sammen med den kommende tunnel under Femern Bælt og opgradering af jernbanen mellem Ringsted og Rødby.

Minister: Et vartegn
Transportminister Magnus Heunicke er tilfreds med at kunne præsentere miljøundersøgelsen, så folk nu får mulighed for at se, hvordan den nye bro passer ind i området, og drøfte projektet med Vejdirektoratet.

"Den nye Storstrømsbro vil være det største danske brobyggeri i to årtier. Den vil uden tvivl blive et markant vartegn for regionen og et vigtigt trafikalt knudepunkt for hele Danmark. Et byggeri af denne størrelse vil få en stor og positiv betydning i form af blandt andet arbejdspladser og erhvervsudvikling. Ikke mindst kan man se frem til betydelige rejsetidsbesparelser og bedre miljø, når den nye forbindelse under Femern Bælt, en opgraderet jernbane mellem Ringsted og Rødby, og en ny Storstrømsbro er klar i 2021," siger Magnus Heunicke.

"Man skal imidlertid være opmærksom på, at der også vil være nogle gener i området forbundet med byggeriet. Vi fremlægger nu en grundig VVM-undersøgelse, som danner grundlaget for den nye Storstrømsbro. Jeg håber, at folk vil benytte lejligheden til at deltage i den kommende dialog, der kan sikre det bedst mulige afsæt for det kommende byggeri," siger transportministeren.

Høring og borgermøde
Med offentliggørelsen af VVM-rapporten tager Vejdirektoratet hul på den formelle høring af projektet. Høringsperioden er fra den 21. november til den 16. januar 2015. I den periode man er velkommen til at indsende sine synspunkter på mail til storstroemsbro@vd.dk eller med post til Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, 1022 København K.

Onsdag den 10. december kl. 19 holdes desuden et offentligt borgermøde i Nr. Alslev Hallen, hvor Vejdirektoratet præsenterer projektet og besvarer spørgsmål.

Oprettet
24-11-2014.
Senest opdateret
27-11-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index