Søg

Broelementer til Storstrømsbro kan laves i Nakskov

Vejdirektoratet peger på Nakskov havn til en mulig produktion af de store broelementer til den kommende Storstrømsbro mellem Sjælland og Falster.
25. marts 2014

”Vi er glade for den store interesse og de mange kvalificerede bud på arealer, vi har modtaget. Vi har undersøgt de mange forslag grundigt og haft en god dialog med havne og kommuner gennem hele forløbet. Alle har som udgangspunkt opfyldt vores overordnede tekniske krav. Men valget er til slut faldet på Nakskov Havn, som ud fra en samlet vurdering er det bedst egnede sted,” siger Erik Stoklund Larsen, der er anlægschef på projektet.


Opgaven stod mellem i alt otte kvalificerede havne fra hele landet. Havnene er siden sidste efterår blevet vurderet på forhold som teknisk egnethed, miljøhensyn, risici og økonomi. Og her har Nakskov Havn et forspring i forhold til flere af de øvrige kandidater ved bl.a. at kunne levere et komplet havneanlæg uden behov for store investeringer.


Vejdirektoratet vil nu gå videre med planlægningen sammen Nakskov Havn frem mod 2016, hvor man forventer byggeriet af Storstrømsbroen går i gang.
Ifølge anlægschef Erik Stoklund Larsen er der med valget af Nakskov Havn ikke garanti for, i hvilket omfang arealet kommer til at blive brugt. Det afhænger af, hvordan broen i sidst ende bliver bygget.
”Det skal understreges, at der endnu er en vis usikkerhed i forhold til broens byggemetode. Det er delvist op til den entreprenør, der får opgaven, og der kan det også få indflydelse på havnearealet i Nakskov,” siger han.
Minister: En vigtig brik
Transportminister Magnus Heunicke glæder sig også over, at der fundet en base til det omfattende byggeri, som får stor indflydelse på hele regionen.
”Først og fremmest vil jeg ønske Nakskov til lykke. Sammen med opgraderingen af København-Femern Banen og Ferment Forbindelsen til Tyskland er Storstrømsbroen en vigtig brik i det samlede billede, der skal sikre den fremtidige togtrafik mellem Skandinavien og Europa,” siger han.
”Samtidig er det værd at huske på, at byggeriet af broen i høj grad også vil give sund aktivitet i lokalområdet omkring selve byggeriet og i hele regionen,” siger transportministeren.
Baggrund
Vejdirektoratet modtog i oktober 2013 forslag fra i alt 10 kommuner/havne. Undervejs i forløbet trak Randers Havn og Spodsbjerg deres kandidatur tilbage.
·         Kalundborg Havn
·         Odense Havn (Lindø)
·         Randers Havn (Randers Kommune)
·         Spodsbjerg (Langeland Kommune)
·         Nakskov Havn (Lolland kommune)
·         Orehoved Havn (Guldborgsund Kommune)
·         Vordingborg Havn (Vordingborg Kommune)
·         Stignæs (Slagelse Kommune)
·         Nyborg Havn (ADP/Nyborg Kommune)
·         Bandholm Havn (Knuthenborg Gods)
Oprettet
25-03-2014.
Senest opdateret
25-03-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index