Søg

Besigtigelse i september på ny Storstrømsbro

​Vejdirektoratet fremlægger projektet til en ny Storstrømsbro for Ekspropriationskommissionen.  Besigtigelsen er offentlig og finder sted 14. og 15. september.
08. september 2015
Besigtigelsesforretningen - som det mere formelt kaldes -  er indkaldt af kommissionen og har særligt fokus på de borgere, der ejer arealer, som vil blive direkte berørt af det kommende projekt. Det vil sige arealer, som forventes enten at blive eksproprieret permanent eller midlertidigt.
 
Alle med interesse i projektet er dog velkomne til at møde op og give deres mening til kende.
 
Forretningen indledes med et offentligt møde, og Ekspropriationskommissionen vil efter mødet besigtige forholdene ude i marken, hvor man ser nærmere på konsekvenserne af projektet udvalgte steder.
 
De nødvendige ekspropriationer vil først ske ved en senere lejlighed.
 
Storstrømsprojektet handler om anlæg af ny kombineret vej- og jernbanebro med fælles cykel- og gangsti over Storstrømmen mellem Falster og Masnedø samt tilhørende landanlæg.
 
Forretningen begynder mandag den 14. september kl. 9.00 med et offentligt møde i Medborgerhuset, Skovvej 2, 4760 Vordingborg, hvor projektet vil blive gennemgået af Vejdirektoratet. Tirsdag den 15. september er sat af til besigtigelsen i marken.
 
Besigtigelsesmateriale med tilhørende planer er fremlagt til offentligt eftersyn hos Vordingborg Kommune, Rådhuset, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg og Guldborgsund Kommune, Rådhuset, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.
Oprettet
08-09-2015.
Senest opdateret
08-09-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index