Søg

35 høringssvar om den nye Storstrømsbro

Der kom i alt 35 høringssvar til VVM-redegørelsen på den nye Storstrømsbro. Høringen, der sluttede 16. januar, har blandt andet fået svar fra kommuner, myndigheder, virksomheder, foreninger og borgere, som alle er påvirket af projektet.
29. januar 2015
Vejdirektoratet vil nu omhyggeligt gennemgå alle høringssvarene.
 
Høringssvarene og Vejdirektoratets bemærkninger bliver offentliggjort i et høringsnotat, og det forventes at ske i februar.
 
Sideløbende arbejder Vejdirektoratet også på en indstilling til en anlægslov, der skal fremsættes i Folketinget, før den kan blive vedtaget.
 
Supplerende undersøgelser 
”Vi er glade for de mange og meget grundige høringssvar. Det vidner om den store interesse, der er for projektet, som da også bliver et markant byggeri frem mod åbningen i 2021 og naturligvis for hele regionen i mange år fremover. I enkelte tilfælde kræver høringssvarene en række supplerende undersøgelser, som vi nu er gået i gang med,” siger Ulrik Larsen, der er projektleder i Vejdirektoratet og som har ansvaret for høringsprocessen.   
 
Høringssvarene omhandler mange emner. I hovedtræk er det forhold om:
 
·         Lokale havne 
·         Valg af brotype 
·         Gener i anlægsperioden 
·         Masnedsundbroen 
·         Støj i anlægsfasen og støj generelt  
·         De eksisterende dæmninger på Falster og Masnedø 
·         Den nye dæmning på Falster 
·         Evt. opfyld af arealet mellem dæmningerne på Falster 
·         Arbejdsvej ved Orehoved 
·         Trafikale løsninger på Orehoved 
·         Råstoffer 
·         Håndtering af affald 
·         Løsninger til nedrivning 
·         Prøver af havbunden 
·         Ældre havneanlæg på Masnedø 
·         Natur og dyreliv 
·         Trafik på Masnedø 
·         Ekspropriation og erstatning 
·         Sejladsforhold

Tværprofil af den kommende bro med dobbeltsporet jernbane i højre side og vejbane samt gang- og cykelsti i venstre side.
Oprettet
29-01-2015.
Senest opdateret
29-01-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index