Søg

Storstrømsbroen

​​​​

​Vejdirektoratet skal bygge en ny Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster via Masnedø. Broen bliver ca. 4 km lang og er Danmarks tredje største bro efter Øresundsbroen og Storebæltsbroen. 

Storstrømsbroen får elektrificeret jernbane i to spor anlagt til 200 km/t og en tosporet landevej til 80 km/t. Desuden får den gang- og cykelsti. 

Storstrømsbroen har stor regional betydning og er samtidig en vigtig del af jernbanekorridoren mellem København og Tyskland. 

Broen koster ca. 4,2 mia. kr. og skal stå færdig senest i 2022.  


Storstrømsbroen bliver en skråstagsløsning, hvor gennemsejlingen bæres af en pylon.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

 Nyheder

 
 • Vejdirektoratet har onsdag den 19. juli modtaget fire bud på den store opgave med at bygge den nye Storstrømsbro mellem Masnedø og Falster - en anlægsopgave i størrelsesordenen 2 mia. kr. Den endelige vinder af opgaven udpeges først til oktober.
  19.07.2017
 • Vejdirektoratet har sendt nedrivningen af Gartneriet Masnedø i udbud som følge af den pålagte totalekspropriering af gartneriets areal. Arealet - eller dele af det - kan i stedet anvendes som arbejdsareal i forbindelse med byggeriet af Storstrømsbroen.
  03.07.2017
 • Vejdirektoratet kan bruge det store gartneriareal på Masnedø til arbejdet på Storstrømsbroen. Samtidig kan broen bygges med midlertidige dæmninger i den lavvandede del af Storstrømmen. Tilladelserne er givet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
  28.06.2017
 • Vejdirektoratets dialog med de prækvalificerede konsortier på opgaven med at anlægge Storstrømsbroen er nu afsluttet. Vejdirektoratet har netop sendt det rettede udbudsmateriale til konsortierne. Konsortierne har til den 19. juli til at byde på opgaven.
  06.06.2017
 • Vejdirektoratet har i efteråret gennemført en høring med fokus på de sejladsmæssige forhold i anlægsperioden, når den nye bro skal bygges. Høringsnotatet er nu offentliggjort med Vejdirektoratets bemærkninger til de indkomne høringssvar.
  21.12.2016
 

 Nyhedsbrev

 

Modtag nyheder om Storstrømsbroen


 

 En bro til fremtiden

 
Byggeriet af Danmarks 3. største bro begynder i 2018...tag med på en kort flyvetur over en bro til fremtiden.
 

 En ny bro

 
Vi bygger en dobbeltsporet jernbane- og vejbro med cykel- og gangsti over Storstrømmen.

Længde: Ca. 4 km
Gennemsejlingshøjde: 26 meter
Bredde: Ca. 24 m
Pris: Ca. 4,2 mia. kr.
EU-støtte: 112 mio. kr.
 

 Broens historie

 
Storstrømsbroen blev bygget 1933-37 og var i tre årtier Europas længste bro over hav. Læs mere om broens historie og se kortfilm om broen fra 1950 af Carl Th. Dreyer.
Oprettet
30-05-2013.
Senest opdateret
08-12-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index