Søg

Storstrømsbroen

Vejdirektoratet skal bygge en ny Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster via Masnedø. Broen bliver ca. 4 km lang og er Danmarks tredje største bro.
 
Storstrømsbroen får elektrificeret jernbane i to spor anlagt til 200 km/t og en tosporet landevej til 80 km/t. Desuden får den gang- og cykelsti.
 
Storstrømsbroen har stor regional betydning og er samtidig en vigtig del af jernbanekorridoren mellem København og Tyskland.
 
Broen koster ca. 4,2 mia. kr. Den endelige tidsplan for projektet afventer, at en tidsplan for Femern Bælt-forbindelsen bliver besluttet.
 
VVM-høring 
Vejdirektoratet har udgivet en VVM-rapport, der beskriver hele grundlaget for byggeriet af den kommende bro. Rapporten har været i høring, og Vejdirektoratet har offentliggjort høringsnotatet.
 
 


Storstrømsbroen bliver en skråstagsløsning, hvor gennemsejlingen bæres af en pylon.
 

 Nyheder

 
 • Marinarkæologer fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde har gennemført en undersøgelse af en spændende boplads fra den ældre stenalder med store forekomster af sjældent fundne genstande og med helt exceptionelle bevaringsforhold.
  03.03.2016
 • Vejdirektoratet præsenterede mandag den 14. september det samlede projekt for Storstrømsbroen for Ekspropriationskommissionen og ca. 40 fremmødte borgere på et offentligt møde. Se præsentationen her...
  21.09.2015
 • I disse uger undersøger marinarkæologer fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde en undersøisk stenalderboplads i Storstrømmen. Og arkæologerne kan allerede nu se, at de er stødt på en boplads med meget sjældne fund.
  17.09.2015
 • ​Vejdirektoratet fremlægger projektet til en ny Storstrømsbro for Ekspropriationskommissionen. Besigtigelsen er offentlig og finder sted 14. og 15. september.
  08.09.2015
 • Vejdirektoratet har efter en prækvalifikation nu udvalgt de fem konsortier, der får mulighed for at byde på opgaven med at bygge den nye Storstrømsbro mellem Sjælland og Falster.
  10.06.2015
 

 Nyhedsbrev

 

Modtag nyheder om Storstrømsbroen


 

 Broens VVM-rapport

 
Vejdirektoratet har udgivet en VVM-rapport, der beskriver hele grundlaget for byggeriet af den kommende bro.
VVM-rapport
 

 En ny bro

 
Vi bygger en dobbeltsporet jernbane- og vejbro med cykel- og gangsti over Storstrømmen.

Længde: Ca. 4 km
Gennemsejlingshøjde: 26 meter
Bredde: Ca. 24 m
Pris: Ca. 4,2 mia. kr.
EU-støtte: 112 mio. kr.
Om projektet
 

 Broens historie

 
Storstrømsbroen blev bygget 1933-37 og var i tre årtier Europas længste bro over hav. Læs mere om broens historie og se kortfilm om broen fra 1950 af Carl Th. Dreyer.
Broens historie
Oprettet
30-05-2013.
Senest opdateret
30-03-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index