Søg

Herning - Hanstholm

KortForundersøgelse af strækningen Herning - Hanstholm (rute 34 og 26) ​

Forundersøgelsen skal belyse muligheder og behov for opgradering af vejforbindelsen Herning - Skive - Hanstholm (rute 34 og 26), samt se på de væsentligste konsekvenser for trafik, miljø og økonomi. ​

  

 Nyheder

 
  • Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten har den 7. februar 2012 indgået en aftale om ”Elektrificering af jernbanen mv”, som også har betydning for projektet om udbygning af rute 26.
    13.03.2012
  • Vejdirektoratet har nu afsluttet forundersøgelsen vedrørende opgradering af rute 34 og 26 mellem Herning og Hanstholm.
    01.03.2012
 

 Hvad er en forundersøgelse?

 
I en forundersøgelse belyses – på et overordnet niveau - behov og muligheder for at forbedre infrastrukturen i et område. Man vurderer de væsentligste konsekvenser af en eventuel udbygning eller nyt vejanlæg i forhold til trafik, miljø og økonomi.
 

 Hvornår sker der noget?

 
En forundersøgelse afsluttes med en rapport til transportministeren. Det er dernæst op til Folketinget at bestemme, om der efterfølgende skal gennemføres en VVM-undersøgelse. Du kan læse mere om processen under ”En vej bliver til”
Oprettet
30-03-2012.
Senest opdateret
26-04-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index