Søg

Omfartsvej ved Haderup

Vejdirektoratet bygger en 8 km lang omfartsvej vest om Haderup anlagt som motortrafikvej med 2+1 spor​.

Anlægsarbejdet starter i efteråret 2018 med forventet åbning af omfartsvejen i efteråret 2020.​​​​​​​​​​​​​

​Bedre fremkommelighed
Vejen bliver den fremtidige rute 34 ved Haderup. Vejen vil derfor forbedre fremkommeligheden markant for alle trafikanter på rute 34 mellem Skive og Herning. Vejen vil også forbedre situationen for trafikken mellem Holstebro og Viborg på Rute 16, da krydsningen mellem de to ruter nord for Haderup forbedres.​

​Aflaster Haderup
​Den nye vej vil aflaste Haderup for den tunge, gennemkørende trafik, der kører mellem Skive og motorvejsnettet ved Herning. Haderup vil derfor opleve mindre trafik og mindre støj gennem byen, når vejen er færdig.

Vejen udformes som en motortrafikvej, hvor der på en del af strækningen skiftevis er et eller to spor i hver retning. Det giver en forbedring af fremkommeligheden og trafiksikkerheden på rute 34, da det eksempelvis bliver mere sikkert at foretage overhalinger.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 Nyheder

 
  • Den midlertidige vej, som skal føre Viborgvej (rute 16) udenom arbejdsområdet ved Haderup Omfartsvej, er nu klar til trafik. Det samme gælder den omlagte Viftrupvej. Dermed er adgangen til Viborgvej via Viftrupvej atter åben efter spærringen i december.
    20.12.2018
  • Vejdirektoratets arbejde med at anlægge Haderup Omfartsvej betyder, at det er nødvendigt midlertidigt at spærre Viftrupvej, hvor den forbindes til Viborgvej (rute 16) ved Haderup. Spærringen gælder fra mandag den 10. december til fredag den 21. december.
    03.12.2018
  • Byggeriet af Haderup Omfartsvej er sat i gang. Det skete, da repræsentanter fra Herning og Skive Kommuner, folketingspolitikere og 70 skoleelever fra Haderup Skole & Børnehus fredag eftermiddag tog første spadestik til den nye omfartsvej.
    23.11.2018
Nyhedsbrev
Følg med i projektet.
 

 Læs mere ...

 
 

 Fra VVM til anlæg

 
Med vedtagelsen af anlægsloven er vejprojektet er nu gået fra VVM-fase til anlægsfase. Det vil sige, at spørgsmålet om vejens linjeføring og udformning nu er afklaret. 
Oprettet
24-05-2013.
Senest opdateret
09-05-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index