Søg

Omfartsvej ved Haderup

Vejdirektoratet bygger en 7,5 km lang omfartsvej vest om Haderup anlagt som motortrafikvej med 2+1 spor​.

Anlægsarbejdet starter i efteråret 2018 med forventet åbning af omfartsvejen i efteråret 2020.​​​​​​​​​​​​​

​Bedre fremkommelighed
Vejen bliver den fremtidige rute 34 ved Haderup. Vejen vil derfor forbedre fremkommeligheden markant for alle trafikanter på rute 34 mellem Skive og Herning. Vejen vil også forbedre situationen for trafikken mellem Holstebro og Viborg på Rute 16, da krydsningen mellem de to ruter nord for Haderup forbedres.​

​Aflaster Haderup
​Den nye vej vil aflaste Haderup for den tunge, gennemkørende trafik, der kører mellem Skive og motorvejsnettet ved Herning. Haderup vil derfor opleve mindre trafik og mindre støj gennem byen, når vejen er færdig.

Vejen udformes som en motortrafikvej, hvor der på en del af strækningen skiftevis er et eller to spor i hver retning. Det giver en forbedring af fremkommeligheden og trafiksikkerheden på rute 34, da det eksempelvis bliver mere sikkert at foretage overhalinger.

 

 Nyheder

 
  • Vejdirektoratet er i fuld gang med at gennemføre boringer i undergrunden, hvor Haderup Omfartsvej skal ligge. Boringerne skal belyse, hvilken type jord, der gemmer sig under overfladen, så man undgår overraskelser, når anlægsarbejdet går i gang i 2018.
    05.12.2017
  • Ekspropriationskommissionens protokol for Haderup Omfartsvej er nu tilgængelig. I protokollen kan man man blandt andet læse kommissionens bemærkninger til projektet, som Vejdirektoratet fremlagde på et offentligt møde den 4. oktober 2017.
    04.12.2017
  • Vejdirektoratet præsenterede onsdag aften den 4. oktober projektet for en kommende Haderup Omfartsvej for Ekspropriationskommissionen og flere end 50 fremmødte borgere på et offentligt møde. Se præsentationen her...
    05.10.2017
Nyhedsbrev
Følg med i projektet.
 

 Læs mere ...

 
 

 Fra VVM til anlæg

 
Med vedtagelsen af anlægsloven er vejprojektet er nu gået fra VVM-fase til anlægsfase. Det vil sige, at spørgsmålet om vejens linjeføring og udformning nu er afklaret. 
Oprettet
24-05-2013.
Senest opdateret
25-01-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index