Søg

Ny vejforbindelse til StevnsPå baggrund af den politiske aftale Udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016 indgået af Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, har Vejdirektoratet i 2017-2018 gennemført en forundersøgelse af en ny vejforbindelse til Stevns.

I perioden 2008-2013 har Køge og Stevns kommuner undersøgt mulighederne for at mindske trafikken på Strandvejen og gennem Køge, samt forbedre vejforbindelsen til Stevns, Herfølge og den sydlige del af Køge fra motorvejsnettet.

Vejdirektoratets forundersøgelse afdækker vejtekniske, trafikale, miljømæssige, by- og erhvervsmæssige samt økonomiske effekter ved mulige forslag til en ny vejforbindelse. Både forslaget om en nordlig og en sydlig vejforbindelse er baseret på kommunernes hidtidige undersøgelser. 

Forundersøgelsen er gennemført af Vejdirektoratet bistået af et ”teknikerudvalg” med repræsentanter fra Stevns og Køge kommuner.

Under ’Dokumenter’ er der link til den sammenfattende rapport, samt relevante baggrundsrapporter.

Du kan få et trykt eksemplar af den sammenfattende rapport hos borgerservice i Køge Kommune (Torvet 1 i Køge) og Stevns Kommune (Rådhuset i St. Heddinge).​

 

 Nyheder

 
  • Kommissorium godkendt
    30.04.2019
  • 12. marts 2019 offentliggjorde regeringen (V, LA og K) og Dansk Folkeparti ”Aftale om et sammenhængende Danmark – Investeringsplan 2030". Aftaleteksten om Anlæg af vejforbindelse til Stevns, kan ses her.
    20.03.2019
  • Vejdirektoratet offentliggør nu en sammenfattende rapport om forundersøgelsen af en ny vejforbindelse til Stevns. Forundersøgelsen kan læses under Dokumenter.​
    30.08.2018
 

 Hvad er en forundersøgelse?

 
​I en forundersøgelse belyses - på et overordnet niveau - behov og muligheder for at forbedre infrastrukturen i et område. 

Man vurderer de væsentligste konsekvenser ved at udbygge eller anlægge nye veje i forhold til trafik, miljø og økonomi. 

Det er først, hvis der træffes politisk beslutning om at igangsætte en VVM-undersøgelse, at vejanlæggene detaljeres i en sådan grad, at de enkelte forslag og konsekvenserne af dem kan vurderes nærmere.
Oprettet
13-01-2017.
Senest opdateret
06-09-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index