Søg

VVM-høring for Nordhavnstunnel på Østerbro sat i gang

I dag offentliggør Vejdirektoratet den samlede VVM-redegørelse, der beskriver hele grundlaget for byggeriet af en Nordhavnstunnel under Svanemøllebugten på Østerbro i København.
07. juni 2016
VVM-rapporten indeholder blandt andet en grundig gennemgang af konsekvenserne for trafikken, havnen, naturen og miljøet i forbindelse med en tunnel. 

Samtidig åbnes for høringsperioden, der løber fra tirsdag den 7. juni til mandag den 29. august. 

Hent rapporten her: Sammenfattende rapport, VVM-redegørelse En Nordhavnstunnel skal skabe en bedre og mere direkte adgang til byudviklingsområderne i ydre og indre Nordhavn. Den vil også forbedre tilgængeligheden for den tunge trafik til havneaktiviteterne i området. 

Flere løsninger til debat

VVM-rapporten fremlægger blandt andet en række løsningsmuligheder for selve tunnelen, dens placering, og hvor den kan forbindes til vejnettet i Nordhavn. 

Desuden er der undersøgt muligheden for en stiforbindelse mellem Svaneknoppen og Nordhavn på tværs af Kalkbrænderiløbet. 

Endelig behandler rapporten også en række midlertidige placeringer af en erstatningshavn til de lystbåde, der ikke kan ligge i Svanemøllehavn og Kalkbrænderihavn under anlæg af vejtunnelen. 

Klar til dialog

Strategisk chef i Vejdirektoratet, Ole Kirk, er tilfreds med at kunne præsentere miljøundersøgelsen, så folk nu får mulighed for at se og drøfte, hvordan en kommende tunnel kan passe ind i Østerbro. 

"Nordhavnstunnelen vil være et markant byggeri og styrke adgangen til og fra Nordhavn. Den vil kunne løfte hele området, hvor den tunge trafik ledes uden om Østerbro og giver en smidigere adgang til til havneaktiviteterne i området. Samtidig vil tunnelen kunne bidrage til udviklingen af Nordhavnskvarteret som ny bydel i København,” siger Ole Kirk. 

"Man skal imidlertid være opmærksom på, at et så stort byggeri også vil medføre nogle gener i området i en årrække. Vi fremlægger nu en grundig VVM-undersøgelse, og jeg håber, at folk vil benytte lejligheden til at deltage i den kommende dialog med os. Tilsammen skal det sikre det bedst mulige afsæt for vores videre arbejde med tunnelen," siger han. 

Høring og borgermøde

Med offentliggørelsen af VVM-redegørelsen tager Vejdirektoratet hul på den formelle høring af projektet. Høringsperioden er fra tirsdag den 7. juni til mandag den 29. august 2016. 

I den periode man er velkommen til at indsende sine synspunkter til Vejdirektoratet på mail: nordhavnstunnel@vd.dk eller med post til Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, 1022 København K, Att.: Ole Kirk. 

Mandag den 13. juni kl. 19-21 holdes desuden et offentligt borgermøde i Charlottehaven, Hjørringgade 12C på Østerbro, hvor alle er velkomne. Her vil Vejdirektoratet præsentere projektet og besvare spørgsmål. 

Den sammenfattende VVM-redegørelse er tilgængelig som en trykt udgave ved henvendelse på Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227, 2100 København Ø.​​​​

Oprettet
07-06-2016.
Senest opdateret
07-06-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index