Søg

Sejlere i flertal på borgermøde om Nordhavnstunnel

Omkring 200 mennesker deltog i borgermødet på Østerbro mandag 13. juni om den kommende Nordhavnstunnel. Mange sejlere fra Svanemøllehavnen kom for at give deres mening til kende om VVM-redegørelsen for projektet, som Vejdirektoratet præsenterede på mødet.
15. juni 2016

Nordhavntunnelen er en godt 1 km lang tunnel under Svanemøllebugten.

Tunnelen skal styrke adgangen til Nordhavn, så trafikken får bedre vilkår, og så den københavnske bydel fortsat kan udvikle sig. Samtidig skal den tunge trafik fra containerterminalen i Nordhavn ledes uden om Østerbro.

Mange forskellige løsninger
Som en del af VVM-redegørelsen fremlagde Vejdirektoratet en lang række forskellige løsninger for en kommende tunnel, en mulig stiforbindelse og mulige placeringer af erstatningshavne for den lokale Svanemøllehavn under selve anlægsarbejdet.

Læs mere om 
VVM-redegørelsen for Nordhavnstunnelen​ 



Efter Vejdirektoratets præsentation og en kort pause, blev der åbnet for spørgsmål og debat om VVM-redegørelsen. Og det viste sig hurtigt, at mange sejlere fra Svanemøllehavnen, der bliver berørt af Nordhavnstunnelen, var mødt frem.

Nej til klapbro
VVM-redegørelsen præsenterede blandt andet tre muligheder for en mulig stiforbindelse til cyklister og gående på tværs af Svanemøllebugten, og især løsningen med en klapbro mødte stor modstand fra de fremmødte, som var bekymrede for passagen for havnens mange masteskibe.

Også de mulige placeringer af en erstatningshavn gav anledning til en god debat og mange kommentarer. Her var forslaget om en midlertidig havn ved Prøvestenen på østsiden af Nordhavn det mindst populære blandt sejlerne, der især var bekymret over afstanden fra Østerbro og den øgede rejsetid, dette ville give havnefolket.

Bedst mulige grundlag
Ole Kirk, der er strategisk chef i Vejdirektoratet, og som står i spidsen for projektet, noterede de mange kommentarer, der indgår som en del af høringsperioden, som slutter den 29. august.

”Vi har fuld forståelse for, at mange mennesker vil opleve dette projekt som et stort indgreb i deres dagligdag. Ikke mindst for brugerne af havnen. Netop derfor er det vigtigt, at folk giver deres mening til kende, så man fra politisk side får det bedst mulige grundlag til at træffe en beslutning om Nordhavnstunnelen,” sagde Ole Kirk blandt andet.

Læs referatet​ og se præsentationen (PDF) fra borgermødet.​​

Når høringsperioden er slut, vil Vejdirektoratet behandle alle de indkomne høringssvar. Resultatet offentliggøres i en ’hvidbog’, hvorefter politikere træffer en beslutning om det endelige projekt inklusiv placering af erstatningshavn.

Høring
Alle er velkomne til at indsende synspunkter til Vejdirektoratet på mail: nordhavnstunnel@vd.dk eller med post til Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, 1022 København K, Att.: Ole Kirk.

Den sammenfattende VVM-redegørelse er tilgængelig som en trykt udgave ved henvendelse på Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227, 2100 København Ø.
​​​​​​​​​​

Oprettet
15-06-2016.
Senest opdateret
03-08-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index