Søg

Slagelse-Næstved

Forundersøgelse af rute 22 Slagelse - Næstved

Vejdirektoratet har i 2012 og 2013 gennemført en forundersøgelse af rute 22 mellem Slagelse Omfartsvej og Vestre Ringvej i Næstved, der er en 28 km lang 2-sporet landevej. Vejen benyttes primært til lokal og regional pendler- og erhvervstrafik og i et vist omfang som vejforbindelse mellem E20 Vestmotorvejen og E47 Sydmotorvejen.
 
I forundersøgelsen er beskrevet forskellige forslag til udbygning af rute 22 mellem Slagelse og Næstved og foretaget en overordnet vurdering af konsekvenser af forslagene i forhold til trafik, miljø, arealanvendelse og økonomi. Forundersøgelsen omfatter endvidere en gennemgang af vej- og trafikforholdene på den eksisterende strækning og en analyse af erhvervslivets behov for vejtransport.

Det er hensigten, at forundersøgelsen kan danne grundlag for en politisk beslutning om en eventuel VVM-undersøgelse af et udbygningsforslag.
 
 

 Den politiske aftale bag

 
Af aftalen om "Bedre mobilitet" af 26. november 2010 mellem daværende regering (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance fremgår det, at der skal gennemføres en forundersøgelse af mulighederne for udbygning af strækningen Slagelse - Næstved (rute 22).
 

 Nyheder

 
 

 Hvad er en forundersøgelse?

 
I en forundersøgelse belyses - på et overordnet niveau - behov og muligheder for at forbedre infrastrukturen i et område. Man vurderer de væsentligste konsekvenser af en eventuel udbygning eller nyt vejanlæg i forhold til trafik, miljø og økonomi.
 

 Hvornår sker der noget?

 
En forundersøgelse afsluttes med en rapport til transportministeren. Det er dernæst op til Folketinget at bestemme, om der efterfølgende skal gennemføres en VVM-undersøgelse.

Du kan læse mere om processen under ”En vej bliver til”

Oprettet
18-04-2012.
Senest opdateret
17-06-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index