Søg

Tværvej får asfalt

Vejdirektoratets arbejde på Tværvej går nu ind i den sidste fase, hvor asfalten skal lægges. Vi forventer at arbejdet starter i løbet af juli og vil for hovedpartens vedkommende være færdig i år.    
20. juni 2014

Der vil dog være enkelte steder, hvor vi venter med at asfaltere, så det passer med byggeriet af motorvejen i den sydlige ende og krydsning af supercykelsti i den nordlige ende inden rundkørslen ved Kildedal Station. 

Vi forventer ikke, at asfaltarbejdet vil give nævneværdige støjgener i området.

Tværvej vil dermed stå delvist færdig et lille års tid inden motorvejen åbner, men vil ikke være åben for trafik. I stedet vil entreprenøren benytte vejen til arbejdskørsel til motorvejsarbejdet.

Tværvej er den tosporede motortrafikvej, der skaber en vejforbindelse mellem Frederikssundmotorvejen og Ballerup Byvej/Frederikssundsvej. Sidstnævnte veje er stærkt trafikerede i myldretiden og med adgangen til Frederikssundmotorvejen i 2015 via Tværvej, vil de blive aflastet og give en væsentligt bedre fremkommelighed i hele området.

Oprettet
20-06-2014.
Senest opdateret
20-06-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index