Søg

Sensationelt fund ved Frederikssundmotorvejen

Netop som arkæologernes udgravninger ved Ågerup er ved at blive afsluttet, er der dukket noget frem af mulden med stor betydning for forståelsen af de tidligste indbyggeres liv og hverdag i Ballerup for små 5000 år siden.
11. juni 2013
Det drejer sig om mange dele af små tykke lerskiver med fin ornamentik. Delene kan sættes sammen, så det er muligt at se den fine dekoration, der ligner små sole. Delene blev fundet i en affaldsgrube ved resterne af en boplads fra stenalderen, som Kroppedal Museum er i færd med at udgrave.
 
Desuden er der fundet yderligere dele af lerskiver ved en anden udgravning ikke langt derfra ved Ledøjetoften i Smørum.
 

Lerskiverne er formentlig blevet lagt i stolpehullerne til et soltempel. 
 
Identiske skiver fra Bornholm og Skåne
Det helt særlige ved fundet er, at ”solskiverne” ellers kun kendes fra Bornholm og Skåne, hvor der er fundet flere skiver. Ornamentikken med solsymboler på skiverne fra de forskellige landsdele er fuldstændig identiske og er blevet brugt ved stenalderfolkets religiøse liv. Fundet af de samme skiver ved Ballerup dokumenterer, at der må der have været forbindelse mellem Bornholm, Skåne og Ballerup omkring 2800-2500 f. Kr.
 
Fundet ikke bare bekræfter formodninger om, at der har fundet kulturelle udvekslinger sted på endog meget store afstande i stenalderen, men giver også arkæologerne nye hovedbrud. For hvem rejste hvorhen? Og har man blot udvekslet genstande, eller er der faktisk tale om en hel kulturtradition, der har bevæget sig på tværs af de tre områder?
 
Brugt ved soltempler
På Bornholm kendes solskiverne fra Rispebjerg, som menes at være resterne af et soltempel. Her var solskiverne nedlagt i bunden af stolpehullerne, hvorefter konstruktionen af træ og ler var rejst oven på.
 
”Vi ved ikke med sikkerhed, hvilket formål solskiverne har tjent, men på baggrund af fundene fra Bornholm, er der formentlig tale om en form for soldyrkelse med afbrænding af dyr som en offergave,” siger Maria Lisette Jacobsen, der er udgravningsleder fra Kroppedal Museum.
 
Arkæologerne har dog ikke fundet definitive spor af selve soltemplet ved Ågerup, men det er oplagt, at solskiverne fra Frederikssundmotorvejen vidner om lignende rituelle handlinger. I forbindelse med udgravningen er der da også fundet flere grupper af dybe stolpehuller, som det endnu ikke har været muligt at give en præcis tolkning af, og som muligvis kan være spor efter et soltempel.
Oprettet
11-06-2013.
Senest opdateret
11-06-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index