Søg

Arbejdet fortsætter trods vinterkulde

Selv om det er blevet vintertid, så er der fortsat gang i entreprenørens maskiner på både motorvejen, Tværvej og Smørum Parkvej. I sidste måned begyndte asfaltarbejdet på motorvejen. Læs mere om de mange arbejder, der i gang.
19. december 2014
Asfalten er forløbig lagt fra motorvejskrydset i Ballerup til Råmose Å. Straks i det nye år fortsætter dette arbejde, så længe vejret tillader det. Der arbejdes fortsat fra øst mod vest.
 
Det nederste tykke lag asfalt lægges i flere omgange, mens det øverste, støjdæmpende slidlag kræver et varmere vejr. Det bliver derfor gjort som noget af de sidste arbejde i løbet af 2015 inden den forventede åbning af vejen til september.
 

De første lag asfalt er lagt på det, der bliver Frederikssundmotorvejen.
 
Tværvej langt fremme 
På Tværvej er vi så langt fremme, at vi kun mangler det øverste slidlag, afstribning og skiltning, hvilket kommer på plads i løbet af foråret. Vejen vil dermed se færdig ud inden sommerferien, men det giver ikke mening at åbne for trafik før motorvejen også er færdig.
 
Vi er også begyndt på de første arbejder i forbindelse med den kommende supercykelsti, der skal føres under Tværvej lidt syd for Kildedal Station. I starten af det nye år vil tunnelelementerne til supercykelstien blive sat på plads, så tunnelen kan åbne for cykeltrafik inden sommerferien.
 
Asfalt på vej over golfbanen  
På Smørum Parkvejs forlængelse over golfbanen har vi også fået lagt de første lag asfalt. Vejen skal stå færdig inden sommerferien, hvor Egedal Kommune overtager vejen. Arbejdet med ombygning af krydset til en rundkørsel ved Smørum Parkvej/Skebjergvej er også i gang. Trafikken det pågældende sted afvikles nu som en rundkørsel, selv om de sidste arbejder først kan afsluttes til foråret.
 
Den nye bro ved Ledøjetoften med tilhørende rundkørsel er taget i brug. En ny cykelsti langs Ledøjetoften er etableret, og det lille stykke cykelsti langs med indkørsel til Egegården er nu også blevet asfalteret. Vi har været forsinket på dette sted, hvilket har generet en del cyklister på strækningen.
 
Der mangler fortsat en del jordarbejde på strækningen fra Ledøjetoften til Skolesti. Det kan formentlig først genoptages foråret 2015. Foruden jord- og asfaltarbejderne mangler der desuden autoværn i midterrabat, afstribning og skiltning.  
 
Endelig er den permanente forlægning af Råbrovej netop blevet åbnet for trafik. Biler og cyklister bliver nu ført under den kommende motorvej.
 

Broen under motorvejen ved forlagte Råbrovej står nu færdig. 


Den korrekte afstand fra bro til autoværn kontrolleres.
Oprettet
19-12-2014.
Senest opdateret
19-12-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index