Søg

5 hurtige spørgsmål til konsortiet

Vejdirektoratet har stillet 5 hurtige spørgsmål til Wilco Shouten, der er projektdirektør i det hollandske konsortie Combinatie Mobilis Van Gelder, som har overtaget motorvejsprojektet efter Pihls konkurs.
07. november 2013
1. Vil I følge den oprindelige tidsplan eller kommer der ændringer på åbningsåret?
 
”Konsortiet vil følge tidsplanen således at åbningsåret 2015 fastholdes.”
 
2. Hvad er jeres forventninger til samarbejdet med naboerne til projektet og Vejdirektoratet?
 
”Konsortiet forventer, ligesom på opgaven med Tværvej, at vi kan fortsætte det gode samarbejde med både naboer og Vejdirektoratet. Herunder at
fastholde den åbne dialog igennem hele anlægsfasen.”
 
3. Bliver det udenlandsk arbejdskraft, der bygger motorvejen?
 
”Konsortiets hollandske virksomheder vil medbringe egne folk til løsning af visse opgaver, men vil i mindst lige så høj grad benytte sig af dansk arbejdskraft, nøjagtigt som det, med succes, er tilfældet på Tværvej.”
 
4. Har I erfaring med motorvejsbyggeri tæt på naboer fra tidligere?
 
”Begge Konsortiets virksomheder har sine rødder i Holland. Holland er arealmæssigt på størrelse med Danmark, men har i modsætning til Danmark et indbyggertal på næsten det tredobbelte (16,5 mio. indbyggere). Det medfører naturligt, at man i Holland ikke kan anlægge hverken små eller store infrastrukturprojekter uden at være i nærkontakt med naboer. Så virksomhederne har såvel hver for sig som på andre projekter, hvor man samarbejder, opbygget en stor erfaring med anlægsprojekter i nærheden af
naboer.”
 
5. Kan vi forvente at se mere til konsortiet på andre projekter i Danmark?
 
”Begge konsortiets virksomheder - TBI Infra Mobilis og Van Gelder - vil være at finde på det danske marked i fremtiden. TBI Infra Mobilis deltager på nuværende tidspunkt allerede i tilbud i forbindelse med projekter under Vejdirektorat, Banedanmark og kommuner.”
Oprettet
07-11-2013.
Senest opdateret
07-11-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index