Søg

Næsten klar til asfaltudlægning på syv kilometer

Stabilgrus er ved at blive rettet til mellem Tvis og Mejrup, så det ligger med den rigtige hældning. Et stykke på cirka syv kilometer er snart klart til asfaltudlægning, som starter i uge 18.
24. april 2018
​Arbejdet med at gøre klar til asfaltudlægning er gået ind i sidste fase på et cirka syv kilometer langt stykke mellem Tvis og Mejrup. 

Fra uge 18 kommer asfaltmaskinerne til at køre i fast rutefart fra asfaltfabrikken og ud på strækningen, men inden da skal der lægges et lag af bundsand og stabilgrus oven på den råjord, der tidligere er gravet ud i den rette højde og planeret.

Stabilgrus anvendes som bæreunderlag på blandt andet veje, indkørsler og pladser for at stabilisere underlaget, før der udlægges asfaltbelægning.

Stabilgruset til Holstebromotorvejen bliver blandet i en grusgrav og kørt ud på strækningen i lastbiler, hvorefter det tømmes ud ovenpå bundsandet. 


Et stort læs stabilgrus bliver tømt ud ovenpå bundsandet.


Her bliver stabilgruset fordelt ud af en dozer og komprimeret af en vejtrommel.


Vejtrommel komprimerer stabilgruset.
 

Herefter skal stabilgruset rettes af, så vejen får den rigtige hældning, når asfalten kommer på. Det er en såkaldt grader, der kører og retter stabilgruset af.Det er meget vigtigt, at stabilgruset bliver afrettet, så det får den rigtige hældning.


”Det er meget vigtigt, at vejen får den rigtige hældning. Den skal falde 2,5 centimeter pr. meter fra midten og ud mod siderne, sådan så vandet kan løbe væk fra asfalten, når det regner,” siger Vejdirektoratets tilsynsførende på strækningen Tvis-Mejrup, Morten Due Hansen.

Udlægningen af stabilgrus er startet i den nordlige ende af entreprisen Mejrup – Tvis, som er en hovedentreprise med M.J. Eriksson som entreprenør. Efter de syv kilometer kommer turen til de sydlige cirka 2,5 kilometer på entreprisen.

Når asfalten er udlagt, resterer der stadig arbejde med autoværn og vejudstyr som afstribning og skiltning. 


Blåler i jorden

Jorden på strækningen ændrer karakter og for eksempel i et område nede ved Tvis er der fundet lommer af blåt lerjord.

Blåler findes forskellige steder i den midt- og vestjyske undergrund som følge af istiden. Det er forskelligt i hvor stor dybde, jorden ligger, og i hvor mange lag.


Blåler i jorden ved Tvis.


”Det afgørende med lerjorden i forbindelse med vejbyggeri er, om den kan anvendes som bund for vejkassen. Nogle steder er jorden meget blød og våd, men kan måske alligevel anvendes. Der har vi en laborant til at komme og teste kvaliteten af lerjorden for at se, om den kan bruges, eller om der er behov for yderligere udgravning” siger Morten Due Hansen.


Lysvold forhindrer blænding af motorvejstrafikanter

Parallelt med Holstebromotorvejen ligger flere helt små veje, som også fremover får en funktion for trafikanterne i lokalområdet. 

Det gælder for eksempel Hingebjergvej uden for Tvis. Her kommer der fortsat til at køre biler, efter at Holstebromotorvejen er åbnet 29. september. 


Hingebjergvej ligger parallelt med Holstebromotorvejen uden for Tvis.


Hingebjergvej er anlagt på en sådan måde, at lyset fra trafikanterne desværre kan blænde de modkørende inde på motorvejen. 

For at forhindre dette har Vejdirektoratet opført en såkaldt lysvold af jord mellem Hingebjergvej og Holstebromotorvejen.


Lysvolden skærmer mod lys fra modkørende bilister på Hingebjergvej.


Oprettet
24-04-2018.
Senest opdateret
25-04-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index