Søg

Jord- og afvandingsarbejde i gang på Måbjerg - Mejrup

Gravemaskinerne har travlt med at flytte jord og grave ud til afvanding på entreprisen Måbjerg – Mejrup. Der er også lagt hydraulisk bundne bindelag (HBB) ud på noget af strækningen.
25. april 2018
​Lige uden for Holstebro kan det både ses og høres, at anlægsarbejdet med Holstebromotorvejen er i fuld gang. 

Gravemaskinerne graver ud til afvandingskanalerne ved siden af den kommende vej. Dumpere kommer kørende med ladet fyldt med jord. 


Udgravning til afvanding er i fuld gang mellem  Mejrup og Måbjerg.


Især i området omkring Skivevej er der masser af aktivitet lige nu, for entreprenøren Barslund A/S har travlt. 


Støvet fra jorden hænger i luften, når gravemaskinerne går i gang.


”Inden udgangen af uge 17 er afvandings- og råjordsarbejdet fra Skivevej mod nord på entreprisen afsluttet,” siger Vejdirektoratets entrepriseleder Jørgen Stentoft BrockKontrollerede revner i HBB

Længere sydpå ned mod Viborgvej er arbejdet længere fremme. Her er man nemlig i gang med at bygge vejkassen op. Det betyder, at man har lagt et lag bundsand på råjorden, og ovenpå bundsandet er der lagt et såkaldt hydraulisk bundet bindelag (HBB) ud oven på  HBBen. 

Det består i princippet af sand, cement og vand og har en hård, næsten betonagtig overflade.


HBB'en er udlagt ned mod Viborgvej.


Ved anvendelse af HBB bortfalder det traditionelle stabilgrus-lag i vejkassen, og tykkelsen af asfalt reduceres. Når det er lagt ud, bliver det skåret i revner i et mønster med en bestemt afstand mellem revnerne.

”Det opnås derved et kontrolleret revneforløb. Fremfor at HBBen revner på kryds og tværs tilfældige steder, når den svinder, eller når der begynder at køre biler ovenpå asfalten, skærer vi revnerne på forhånd, så de bliver jævnt fordelt. Det giver en mere jævn kørsel, når vejen er færdig,” siger Jørgen Stentoft Brock.


Der bliver skåret kontrollerede revner i HBB'en.

Allerede i første halvdel af maj måned vil man også begynde at se asfaltbilerne kører i pendul på denne strækning.

Oprettet
25-04-2018.
Senest opdateret
25-04-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index