Søg

Renovering af Gl. Lillebæltsbroen

Vejdirektoratet afslutter i 2019 et større renoveringsprojekt af Gl. Lillebæltsbroen.

Arbejdet i 2019 består hovedsageligt af:

- Udskiftning af kantbjælken ind mod banelegemet

- Udskifte betonen og belægning på halvdelen af brodækket, 

Næste etape starter 29. januar 2019 og slutter forventeligt 1. oktober 2019.​​​​​​​
I den periode vil Gl. Lillebæltsbro være spærret for vejtrafik.

Fællesstien for gående og cyklister bliver som udgangspunkt ikke berørt.​​​​​​​ 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

 Aktuelle arbejder

 
Nu er renoveringsarbejdet af broen genoptaget. Arbejdet med skæring og opbrydning af asfalt og​ beton er påbegyndt langs kantbjælken og påbegyndes på brodækket i uge 7.
Derudover foregår der arbejde med etablering af forskalling under broen.
I den kommende weekend i uge 6 fra fredag kl. 18 til mandag kl. 6 vil der være en delvis spærring af jernbanen, så entreprenøren kan få monteret en midlertidig skærm mellem kørebane og jernbane, som skal sikre en tydelig afgrænsning mellem disse områder af sikkerhedsmæssige hensyn.​
 

 Støjende aktiviteter

 
​Projektet har fået en midlertidig dispensation for at må foretage støjende aktiviteter hele døgnet fra den 1. februar kl. 18 til den 4. februar kl. 8 samt fra den 8. februar kl. 18 til den 11. februar kl. 8.

Der vil være støj fra arbejdsmaskiner, kraner og lastbiler, samt fra selve montagen af skærmen ved aktiviteter fra hamren, banken, boltestrammer samt almindeligt værktøj.

Derudover kan der forekomme støjende aktiviteter alle dage fra kl. 7 til kl. 18.


Generelt om støjende aktiviteter
Fredericia og Middelfart Kommuner accepterer, at den midlertidige aktivitet med renoveringsarbejder på den Gamle Lillebæltsbro støjer under følgende vilkår:

Støjende renoveringsarbejder må kun udføres i følgende tidsrum og må ikke overstige følgende værdier:

For nedbrydningsperioden den 29. januar – 16. juni 2019:
Mandag – fredag                 kl. 07.00 – 20.00:        71,2 dB(A), LAeq,8h
Mandag – fredag                 kl. 20.00 – 22.00:        50 dB(A), LAeq,1h
Lørdage                              kl. 07.00 – 16.00:        71,2 dB(A), LAeq,8h
Lørdage                              kl. 16.00 – 22.00         50 dB(A), LAeq,1h
Søn- og helligdage              kl. 09.00 – 18.00         71,2 dB(A), LAeq,8h
Søn- og helligdage               kl. 18.00 – 22.00         50 dB(A), LAeq,1h

For genopbygningsperioden den 17. juni – 2. oktober 2019:
Mandag – fredag                 kl. 07.00 – 18.00:        71,2 dB(A), LAeq,8h
Mandag – fredag                 kl. 18.00 – 22.00:        50 dB(A), LAeq,1h
Lørdage                              kl. 07.00 – 16.00:        71,2 dB(A), LAeq,8h
Lørdage                              kl. 16.00 – 22.00         50 dB(A), LAeq,1h
Søn- og helligdage               kl. 09.00 – 18.00         71,2 dB(A), LAeq,8h
Søn- og helligdage               kl. 18.00 – 22.00         50 dB(A), LAeq,1h

Støjbidraget måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A). LAeq, 8h og LAeq, 1h er et udtryk for midlingstiden inden for den pågældende periode.


 

 Nyheder

 
 

 Eskortering af langsomtkørende køretøjer

 
​Har du brug for eskortering af dine langsomkørende køretøjer over Lillebæltsbroen i den periode Gl. Lillebæltsbro er spærret?
 

 Nyhedsbrev

 

Modtag nyheder om renovering af Gl. Lillebæltsbroen


 

 Trafikinformation

 
Følg med i trafikafviklingen - både på Gl. Lillebæltsbro og Ny Lillebæltsbro - ved at downloade Vejdirektoratets trafikinformations-app på din smartphone og følge projektet.

Har du et spørgsmål til projektet, er du velkommen til at skrive til vores postkasse: glil@vd.dk
 

 Fakta om Gl. Lillebæltsbroen

 


Længde: 1.178 meter

Gennemsejlingsbredde​: 220 meter

Byggestart: 1930

Indviet: 1934

Brotype​: Gitterdragerbro

Renovering: 2016, 2017 og 2018

Oprettet
19-04-2016.
Senest opdateret
09-02-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index