Søg

Cykelsti Humlum - Oddesund Syd

Vejdirektoratet anlægger en cykelsti mellem Humlum og Oddesund Syd. Cykelstien, der er tre meter bred, anlægges på den vestlige side af Oddesundvej. Cykelstien lukker et hul i stiforbindelsen mellem Struer og Thyholm.  
 
Cykelstiens formål er at forbedre trafiksikkerheden for de bløde trafikanter på strækningen mellem Humlum og Oddesund Syd.  
 
På strækningen lang​s sommerhusområdet rørlægges grøften, og stien anlægges oven på den rørlagte grøft. 
 
Vejdirektoratet har valgt den løsning for at genere sommerhusejerne mindst muligt. Stien kommer herved tæt på hovedlandevejen og for at beskytte cyklisterne, opsættes et autoværn mellem cykelstien og landevejen.

Projektet omfatter desuden en stibro over jernbanen. Ved krydset Østerbrogade/Oddesundvej og ved Oddesundbroen tilsluttes stien de eksisterende dobbeltrettede stiforløb.

Anlægsarbejderne gik i gang foråret 2017. Cykelstien forventes at åbne i år, mens stibroen åbner til juli 2018.

Bro løftes på plads - Oddesundvej midlertidigt spærret
Vejdirektoratets arbejde med at gøre cykelstien færdig går nu ind i den sidste fase. 

På lørdag den 30. juni kl. 20 skal en stibro løftes på plads over Oddesundvej. Af hensyn til sikkerheden er det nødvendigt at spærre Oddesund vej for trafik i begge retninger frem til søndag den 1. juli kl. 8.00.

Arbejdet er lagt aften og nat for at genere trafikken mindst muligt.
​​​​​
Oprettet
09-09-2013.
Senest opdateret
27-06-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index