Søg

Cykelsti mellem Harboøre og Thyborøn

Cykelstien indvies til Store Cykeldag

Lemvig Kommune og Cykelforbundet Lemvig har taget initiativ til at indvie cykelstien på den landsdækkende Store Cykeldag søndag den 12. juni.

Arrangementet starter 10.30 ved kystcenteret i Thyborøn. Alle er velkomne til at cykle med hele vejen fra Thyborøn til Harboøre.

Undervejs bliver cykelstien officielt indviet. Snoren til den nye cykelsti klippes ved vejen ned til Agger-færgen. Fra Vejdirektoratet deltager projektleder Annette Jørgensen.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anlægarbejdet begyndte i uge 23 og er nu afsluttet. Læs mere i pressemeddelelserne til højre.

Der er meget tung trafik på strækningen, og med cykelstien bliver det mere sikkert at cykle mellem Harboøre og Thyborøn, da cyklisterne kommer væk fra vejen.

Cykelstien bliver ca. 2,5 meter bred og adskilles fra vejen med en skillerabat i varierende bredde.
Som planen er nu, bliver cykelstien bygget på den vestlige side af landevejen fra Søndergade i Harboøre til lige syd for tangen.

Cykelstien stopper ud for pumpestationen, som ligger øst for vejen. Der bliver ikke bygget en krydsningshelle på stedet, da cyklisterne har gode oversigtsforhold og forsvarligt kan krydse vejen.

Fra adgangsvejen til pumpestation vil der blive etableret cykelsti på den østlige side af vejen herfra til adgangsvejen til færgehavnen.

Planlægning og udførelse af cykelstien foregår i samarbejde med Lemvig kommune.
 

 Pressemdl. december 2015

 
Så er cykelstien færdig. Læs pressemeddelelsen her.
 

 Pressemdl. maj 2015

 
Arbejdet går i gang i uge 23. Cykelstien bygges op på knust beton fra bunkere. Tryk på billedet og læs mere.
Oprettet
29-10-2012.
Senest opdateret
08-06-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index