Søg

Om projektet

Hovedvejen igennem Vester Aaby på sydfyn - rute 44 - skal trafiksaneres for at skabe mere sikkerhed og bymiljø langs vejen. Hovedvejen - Svendborgvej - bliver af mange brugt som en gennemkørselsvej gennem Vester Aaby, og der bliver kørt alt for stærkt. Med trafiksaneringen skal hastigheden betragteligt ned, og der skal skabes byrum til ophold langs vejen.
De primære elementer, der vil indgå i projektet, vil være trafiksikkerhed, tryghed, tilgængelighed og æstetik/bymiljø. Farten igennem byen skal ned, hvilket sikres ved vejbump ved indkørslen i vestenden af byen, ved en hævet flade midt i byen og ved at gøre Svendborgvej smallere.

Desuden laves en fællessti til fodgængere og cyklister ved siden af Svendborgvej hele vejen igennem Vester Aaby, så de bløde trafikanter ikke længere skal færdes blandt biler på kørebanen. Skolebørnene får derved en sikrere vej til skole, og hvor de skal krydse Svendborgvej ved Bøgebjergvej ombygges de eksisterende heller, for at sænke farten på bilerne yderligere. Desuden opsættes her en variabel hastighedstavle, som kan sætte en hastighedsbegrænsning på 40 km. i timen når børnene skal til og fra skole.

Ved kirken udformes en plads med kirsebærtræer og bænke, og afmærkning sikrer, at bilister ikke kan køre ind på pladsen. Der plantes også træer langs Svendborgvej på strækningen mellem Bøgebjergvej og Skadegårdsvej.
Byens indkørsler på Svendborgvej markeres med en "byport", i form af tre meter høje lysende master, hvorpå byskiltet sættes i hver side af vejen.
Byens indkørsler på Svendborgvej markeres med en "byport", i form af tre meter høje lysende master, hvorpå byskiltet sættes i hver side af vejen. 
 
Borgerinddragelse
Trafiksaneringen i Vester Aaby er et projekt, som har haft høj grad af borgerinddragelse. En følgegruppe med repræsentanter fra politi, kommune og lokalsamfundet i Vester Aaby har meldt ønsker og behov ud, så projektet er blevet så tæt på borgernes ønsker som muligt inden for de givne rammer.
Den 26. februar 2009 blev der afholdt borgermøde på Vester Aaby Skole. Mødet var godt besøgt, og der blev arbejdet energisk med projektet.
 

 Borgermøde

 
Oprettet
29-02-2012.
Senest opdateret
03-04-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index