Søg

Vejdirektoratets indstilling og høringsnotat

Vejdirektoratet har nu fremsendt supplerende indstilling af linjeføring samt høringsnotat vedrørende udbygning af Rute 26 på strækningen mellem Sabro og Mundelstrup (Søbyvad – Aarhus) til transportministeren.
27. januar 2014

​De to forslag om linjeføring mellem Sabro og Mundelstrup er i vid udstrækning sammenlignelige. Forskellen på de to forslag er primært i relation til inddragelse af naturformål til vejanlæg og støjpåvirkning af boligerne langs den eksisterende motortrafikvej. Ud fra en samlet afvejning af de trafikale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser har Vejdirektoratet indstillet, at Udbygning af motortrafikvejen ligges til grund for den videre planlægning af udbygningen af Rute 26.

Dokumenterne kan læses her

Oprettet
27-01-2014.
Senest opdateret
27-01-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index