Søg

Om projektet

Projektet omhandler en etablering af en omfartsvej syd om Hønsinge mellem rute 225 Nykøbing-Slagelsevej til Vig Parkvej.
 
Formålet er at opnå en bedre vejforbindelse mellem den nye motortrafikvej øst for Vig og det store sommerhusområde langs Sejerøbugten. Samtidig skal omfartsvejen sammen med Vig Parkvej aflaste vejnettet gennem Hønsinge og Vig.
 
Vejdirektoratet anlægger en 2-sporet landevej med 3,5 m brede kørespor. Vejen bliver cirka. 2,1 km lang.
 
Vejen anlægges til en hastighed på 60 km/t, og vil blive anlagt uden cykelstier.
Oprettet
01-02-2013.
Senest opdateret
25-06-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index