Søg

Opdateret film: Tørv og norsk bjergart gør vejvand så rent som drikkevand

Filteranlægget ved Korskær Bæk nær ved Låsby er nu næsten færdigt og bliver taget i brug i forsommeren. Bjergarter og kalk renser vandet fra motorvejen mellem Hårup og Låsby, så det bliver lige så rent som drikkevand. Du kan se en film om anlægget her
17. april 2015

​Filteranlægget er det første af sin art til rensning af vejvand i Danmark. Og biolog og ansvarlig for projektet i Vejdirektoratet, Niels Krogh Kristensen, tøver ikke med at kalde det en banebrydende teknologi:

”Det fantastiske er, at vi har et fuldstændig bæredygtigt og selvkørende anlæg bygget op af helt naturlige materialer som kalk og norske bjergarter, der ganske enkelt fjerner de miljøskadelige tungmetaller fra vejvandet, ” siger han og tilføjer:

”I forhold til tungmetaller og andre miljøskadelige stoffer, så bliver vejvand så rent som drikkevand, når det har været gennem vores anlæg.”Skitse over lagene i anlægget. Klik for stor version.

Anlægget er markant mere effektivt end almindelige metoder til rensning af vejvand. Teknologien er lidt dyrere, men potentialet i, hvor rent vandet bliver, opvejer ekstraudgiften mange gange, når det gælder udledning af vejvand til små følsomme naturvandløb.

Ved filteranlægget ved Låsby bliver det rene vand bliver ledt ud i naturvandløbet Korskær Bæk, der af biologer er karakteriseret som det fineste og reneste vandløb på hele motorvejsstrækningen mellem Funder og Låsby.

Derfor har området ved Korskær Bæk et meget alsidigt dyre- og planteliv.

”Vi har at gøre med en virkelig spændende ny teknologi med et kæmpe potentiale. Mange kommuner har allerede meldt sig på banen som interesserede,” fortæller Niels Krogh Kristensen.

I løbet af forsommeren bliver anlægget taget i brug
Anlægget er næsten klar til brug, men der er ikke åbnet for sluserne endnu. Der sker i løbet af forsommeren, hvor vejvand fra en del af motorvejsstrækningen mellem Hårup og Låsby bliver ledt ind i anlægget.
 
Vejdirektoratet vil være på pletten, når det sker, og det kan du læse mere om her på siden.

Filteranlægget er udviklet i et samarbejde mellem Vejdirektoratet og professor Jes Vollertsen, Aalborg Universitet.

 

Se en opdateret version af filmen, som vi tidligere har vist, herunder.

 

 FAKTA

 

Anlægget skal binde opløste tungmetaller og nedbryde andre miljøfremmede stoffer. Anlægget består af helt naturlige materialer som fossilt kalk fra Faxe, tørv og norske bjergarter - materialer som er fulde af kalk, aluminium og jern og derfor meget effektive over for tungmetaller og fosfor. Undersøgelser af materialernes evne til at rense vandet viser, at værdierne for samtlige stoffer bringes ned under de værdier, der er i Korskær Bæk i dag.


Det er især materialer fra bilernes bremser, dæk, udstødning og asfalt, som i dag forurener vejvandet. Anlægget fjerner materialerne effektivt.


Den norske bjergart hedder Olivin

Oprettet
17-04-2015.
Senest opdateret
17-04-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index