Søg

Kronvildt på kamera

​Rigtigt mange dyr har glæde af de passager, vi bygger henover og under motorvejene. Der er spor og efterladenskaber efter råvildt, harer, grævlinger og mange andre, men kronvildtet er lidt sværere at lokke til at bruge passagerne.

 ”Krondyr, der er Danmarks største fritlevende landpattedyr, vil gerne have lys og luft, så der er generelt større chance for passage af kronvildt, når de skal over og ikke under motorvejen” fortæller Carsten Riis Olesen, som er forskningschef ved Danmarks Jægerforbund.

For at finde ud af, præcis hvordan, hvornår og hvor meget kronvildtet bruger passagerne på tværs af motorvejen ved Silkeborg, har Jægerforbundet skudt en undersøgelse i gang.

”Vi skal ud at lede efter dyrespor og efterladenskaber fra dyrene i de områder på begge sider af faunapassagen, hvor vi regner med, at der færdes krondyr. Og så sætter vi kameraer op, der overvåger passagen døgnet rundt – det vil give os det fulde overblik over, hvor mange dyr, der benytter passagen”, fortæller Carsten Riis Olesen.

Undersøgelsen kommer til at strække sig over 8 år. I perioden 2013 - 2019 undersøges fire faunapassager på strækningen mellem Bording og Funder, og i perioden 2017- 2021 undersøges landskabsbroerne ved Korskær Bæk og Hvinningdal.

”Vi vil rigtig gerne vide, hvor mange krondyr, der er i områderne, om bestanden øges eller formindskes over en fireårig periode, og som det vigtigste, hvilke typer af faunapassager der benyttes hyppigst af krondyrene. Vi håber også at få en viden om, hvornår på døgnet krondyrene helst bruger passagerne og på hvilken tid af året,” forklarer biolog i Vejdirektoratet Niels Krogh Kristensen.

 

 FAKTA

 
Der findes 15- 20.000 krondyr og 500-700.000 rådyr i Danmark. Et voksent krondyr vejer 75-125 kg, mens rådyr vejer 20-30 kg.
Oprettet
23-04-2014.
Senest opdateret
06-06-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index