Søg

Vejdirektoratet reparerer bro over Suså ved Vetterslev

Vejdirektoratet begynder midt i agust på at reparere den bro, der fører Næstvedvej/Suså Landevej over Suså ved Vetterslev. Arbejdet vil finde sted frem til slutningen af november.
 
Årsagen til reparationen er, at broens fugtisolering ikke længere beskytter brokonstruktionen tilstrækkeligt.  Derudover skal broen have nyt autoværn, og der skal foretages reparationsarbejde på broens øvrige betonelementer.
 
Renoveringen sikrer, at broens levetid forlænges, og at trafikanterne får en bedre og mere køresikker oplevelse.
 
Sådan foregår arbejdet
Arbejdet vil primært foregå i dagtimerne. På Næstvedvej/Suså Landevej vil først den ene halvdel af broen blive spærret, således at trafikken kan passere på den anden halvdel. Og på et tidspunkt bliver der byttet om på siderne, så trafikken føres over i modsatte side.
 
Cyklister og fodgængere skal gennem hele perioden benytte Gammel Næstvedvej vest for broen.
 
Broarbejder er altid meget afhængige af vejret, og derfor kan der være dage, hvor der ikke foregår synlige arbejder bag trafikafspærringerne.  
 
Kør forsigtigt ved vejarbejdet
Mens arbejdet står på, vil der være hastighedsbegrænsning på 50 km/t på Næstvedvej/Suså Landevej. Sikkerheden skal være i top for både vejarbejder og trafikanter. Derfor sætter vi hastigheden ned omkring vores arbejder og beder trafikanterne om at respektere dette.
 
Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, trafikanter må opleve som følge af arbejdet. Vi arbejder på at blive færdige hurtigst muligt.
 
For yderligere information om arbejdet og den generelle trafiksituation se www.trafikinfo.dk. 
 
Yderligere oplysninger: 
Ingeniør Vibeke Wegan, Vejdirektoratet, tlf. nr.: 7244 3333, e-mail: viw@vd.dk 
Kommunikationskonsulent Andrew Crone-Langkjær, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3621, e-mail: ael@vd.dk 
Oprettet
09-08-2018.
Senest opdateret
09-08-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index