Søg

Vejdirektoratet opsætter nye belysningsmaster på Mønbroen

Vejdirektoratet var desværre nødsaget til i juni 2017  at nedtage lysmasterne på Mønbroen som følge af usikkerhed om masternes holdbarhed, da en enkelt mast knækkede. 

Vi er nu parat til at opsætte nye belysningsmaster på broen i perioden fra mandag den 20. august til 21. september.  

De nye lysmaster monteres direkte på broens facade på den østlige side.
Arbejdet, som omfatter opsætning af lysmaster samt el-installationer og montagearbejder, vil foregå på hverdage kl. 9.00 til kl. 18.30. 

I denne periode vil der kun være et kørespor over broen med lysregulering i begge ender samt en hastighedsbegrænsning på 50 km/t. 

Udenfor dette tidsrum, dvs. fra kl. 18.30-9.00 samt i weekender afvikles trafikken som normalt med to kørespor over broen. 

Cyklister og gående vil i hele perioden kunne benytte en dobbeltrettet cykel-/gangsti på broens vestside.    

Vejdirektoratet beklager generne i forbindelse med broarbejdet.

Yderligere oplysninger
Fagprojektleder Hans-Aage Munk Cordua, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 7501
Kommunikationskonsulent Kim Lundahl Michelsen, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 2318 

Oprettet
10-08-2018.
Senest opdateret
10-08-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index