Søg

Vejdirektoratet lægger ny asfalt på rute 22 Slagelsevej ved Kalundborg

Fra onsdag den 13. juni og tre uger frem udskifter Vejdirektoratet tre kilometer af den slidte asfalt på Slagelsevej rute 22 ved Kalundborg. For ikke at forstyrre trafikken i dagtimerne bliver arbejdet udført om aftenen/natten mellem kl. 19.00-05.00.  
 
Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning, og den nye og mindre støjende asfalt udlægges i uge 25. Endelig udlægges der nye striber i uge 26, hvis vejret er til det.  
 
Resultatet bliver en mindre støjende asfalt, en mere jævn kørebane og bedre køreoplevelse for trafikanterne.    
 
Konsekvenser for trafikanterne 
Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid.  
 
Vejarbejdet udføres i aften/nattetimerne, og trafikken reguleres med signalanlæg.  
 
Udenfor arbejdsperioderne vil alle spor være åbne for normal trafik.    
 
Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne og naboerne.  
 
Information om hvor der arbejdes og konkrete restriktioner for trafikken kan ses på www.trafikinfo.dk sammen med øvrige relevante vej- og trafikmeldinger.  
 
Yderligere oplysninger:
Vejarbejdsansvarlig Bo Wamsler, Vejdirektoratet, tlf. 7244 7188, mail:bow@vd.dk 
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Vejdirektoratet, tlf.7244 3032, mail: man@vd.dk 
Oprettet
12-06-2018.
Senest opdateret
12-06-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index