Søg

Vejdirektoratet lægger ny asfalt på rute 207 Skovnæsvej ved Frederikssund

Fra søndag den 3. juni og to uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på Skovnæsvej ved Frederikssund mellem Kronprins Frederiks Bro og Hyllestedvejen.
 
For ikke at forstyrre trafikken i dagtimerne bliver vejarbejdet udført om aftenen/natten mellem kl. 19.00-06.00.  
 
Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning i uge 23. Endelig udlægges der ny, mindre støjende asfalt og striber i  uge 24, hvis vejret er til det.
 
Resultatet bliver en mindre støjende asfalt, en mere jævn kørebane og bedre køreoplevelser for trafikanterne.    
 
Konsekvenser for trafikanterne 
Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanter skal påregne længere rejsetid.  
 
Vejarbejdet udføres i aften/nattetimerne, og trafikken reguleres med signalanlæg.  
 
Udenfor arbejdsperioderne vil alle spor være åbne for normal trafik.    
 
Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne og naboerne.  
 
Information om hvor der arbejdes og konkrete restriktioner for trafikken kan ses på www.trafikinfo.dk sammen med øvrige relevante vej- og trafikmeldinger.  
 
Yderligere oplysninger:
Vejarbejdsansvarlig Bo Wamsler, Vejdirektoratet, tlf. 7244 7188, mail:bow@vd.dk 
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Vejdirektoratet, tlf.7244 3032, mail: man@vd.dk 
Oprettet
31-05-2018.
Senest opdateret
31-05-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index