Søg

Vejdirektoratet lægger ny asfalt på Sydmotorvejen ved Maribo

Frem til omkring den 1. november udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på E47 Sydmotorvejen ved Maribo.  
 
Arbejdet finder sted i begge retninger mellem rampeanlæg 47 Maribo Ø og rampeanlæg 49 Holeby.  
 
Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber.    
 
Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.  
 
Arbejdet vil blive udført i 2 etaper.  
 
Etape 1, hvor der arbejdes i nordgående retning fra lige syd for frakørselsrampe 48 Maribo til syd for tilkørselsrampe 47 Maribo Ø, vil få følgende konsekvenser:
·      Nordgående trafik overledes til modsatte spor med 1 spor farbart i begge retninger i hele døgnet.
·      Fra- og tilkørselsrampe 48 Maribo i nordgående retning vil være spærret i arbejdsperioden.  
 
Etape 2, hvor der arbejdes i sydgående retning fra lige syd for frakørselsrampe 47 Maribo Ø til syd for tilkørselsrampe 48 Maribo, vil få følgende konsekvenser:
·      Sydgående trafik overledes til modsatte spor med 1 spor farbart i begge retninger i hele døgnet.
·      Fra- og tilkørselsrampe 48 Maribo i sydgående retning vil være spærret i arbejdsperioden.  
 
Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid.    
 
Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.
 
Information om hvor der arbejdes og konkrete restriktioner for trafikken kan ses på www.trafikinfo.dk sammen med øvrige relevante vej- og trafikmeldinger.
 
Yderligere oplysninger: 
Ingeniør Jesper Stokholm, Vejdirektoratet, tlf. 7244 2737, mail: jst@vd.dk 
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Vejdirektoratet, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk
Oprettet
09-10-2018.
Senest opdateret
09-10-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index