Søg

Vejdirektoratet lægger ny asfalt på Sydmotorvejen ved Dalby

Fra søndag den 30. september til den 21. oktober lægger Vejdirektoratet ny asfalt på E47/55 Sydmotorvejen i nordgående retning ved Dalby - i alt 6,5 kilometer.  
 
Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber.    
 
Resultatet bliver en mere jævn kørebane og bedre køreoplevelser for trafikanterne.  
 
For at genere bilisterne mindst muligt udføres arbejdet i aften/nattimerne fra kl. 19.00 til 05.00, og trafikken afvikles ved overledning til modsatte spor.  
 
Under arbejdets udførelse bliver det nødvendigt at lukke tilkørselsrampen nr. 35 Haslev og Rasteplads Piberhus Øst, hvor der arbejdes i aften/nattetimerne fra kl. 19.00 til 05.00.  
 
Dårligt vejr kan udsætte arbejdets afslutning.  
 
Information om hvor der arbejdes og konkrete restriktioner for trafikken kan ses på www.trafikinfo.dk sammen med øvrige relevante vej- og trafikmeldinger.  
 
Yderligere oplysninger:
Vejarbejdeansvarligt Bo Wamsler, Vejdirektoratet, tlf. 7244 7188, mail: bow@vd.dk   
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Vejdirektoratet, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk
Oprettet
28-09-2018.
Senest opdateret
28-09-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index