Søg

Vejdirektoratet lægger ny asfalt på Rute 22 Slagelsevej ved Vallensved

Fra søndag den 24. september til fredag den 6. oktober lægger Vejdirektoratet ny asfalt på Slagelsevej på strækningen mellem Fodby og Vallensved.
 
Arbejdet starter med, at den eksisterende asfalt affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber.
 
Arbejdet udføres som aften- og natarbejde i tidsrummet fra kl. 18.00 - 06.00.
 
I forbindelse med arbejdet vil Slagelsevej i perioder blive lukket, og der etableres omkørsel ad Baunevej-Søndervej-Saltøvej.
 
Øllerupvej bliver spærret ved udkørsel til Slagelsevej. Beboere på Øllerupvej skal benytte Øllerup Mark.
 
Beboer på Bøssevænget skal krydse Slagelsevej og benytte Kirkebjergvej.
 
Der bliver opsat omkørselsskilte som viser omkørselsruten. Der må forventes længere køretid i forbindelse med omkørslen.
 
Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.

Dårligt vejr kan udsætte arbejdets afslutning.       
 
Yderligere information om vejarbejder og den generelle trafiksituation kan ses på www.trafikinfo.dk.         
 
Yderligere oplysninger: 
Teknisk assisent Flemming Christensen, tlf. 7244 2952, mail: flch@vd.dk 
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk
Oprettet
20-09-2017.
Senest opdateret
20-09-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index