Søg

Vejdirektoratet lægger ny asfalt på Rute 13 Herningvej mellem Birgittelyst og Karup

Frem til den 12. juni lægger Vejdirektoratet ny asfalt på to mindre delstrækninger på rute 12, Herningvej mellem Birgittelyst og Karup, i alt 4,5 kilometer. Den ene delstrækning er ved Birgittelyst, og den anden er ved Stanghede.  
 
Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning, og endelig udlægges der ny belægning. Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.  
 
Efter udskiftning af belægningen på de to delstrækninger etableres rumleriller i asfalten både i vejmidte og i ydersiden af kørebanerne på hele strækningen mellem Birgittelyst og Karup. Til slut påføres der nye striber.  
 
Formålet med rumlerillerne er at sikre, at trafikanter, der uforvarende kommer til at overskride egen kørebane, bliver advaret med støj i bilen.  
 
Dette er et tiltag for at give større trafiksikkerhed og skal ses i sammenhæng med, at flere delstrækninger på strækningen skal opgraderes til en hastighedsbegrænsning på 90 km/t.  
 
Inden det kan ske, skal der flere steder opsættes mere autoværn eller fjernes store træer og andre påkørselsfarlige genstande, der står for tæt på kørebanen. Den nye hastighedsbegrænsning forventes gennemført senere på året.    
 
Vejarbejdet udføres i dagtimerne, og trafikken reguleres med signalanlæg.  
 
Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet vil medføre for vejens naboer og trafikanterne.   
 
Dårligt vejr kan udsætte arbejdets afslutning.   
 
Yderligere information om vejarbejder og den generelle trafiksituation kan ses på www.trafikinfo.dk   
 
Yderligere oplysninger:  
Kirsten Guldbæk Roelsgaard, ingeniør i Vejdirektoratet, tlf. 7244 2014, mail: kiro@vd.dk 
Charlotte Veiss-Pedersen, projektleder i Vejdirektoratet, tlf. 7244 2208, mail: cwr@vd.dk 
Martin Østergaard-Nielsen, pressechef i Vejdirektoratet, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk
Oprettet
25-05-2018.
Senest opdateret
25-05-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index