Søg

Vejdirektoratet lægger ny asfalt på J.F. Willumsensvej i Frederikssund

Fra den 21. august og tre uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på J.F. Willumsenssvej i Frederikssund mellem Ådalsvej og Færgervej.
 
For ikke at forstyrre trafikken i dagtimerne bliver arbejdet udført om aftenen/natten mellem kl. 18.30-06.00.  
 
Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig udlægges der ny, mindre støjende asfalt, og derefter påføres der striber.  
 
Resultatet bliver en mindre støjende asfalt, en mere jævn kørebane og bedre køreoplevelser for trafikanterne.    
 
Konsekvenser for trafikanterne 
Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanter skal påregne længere rejsetid.  
 
Mens arbejdet udføres i aften- og nattetimerne, reguleres trafikken med signalanlæg eller omkørselsruter.  Udenfor arbejdsperioderne vil alle spor være åbne for normal trafik.    
 
Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne og naboerne.  
 
Information om hvor der arbejdes og konkrete restriktioner for trafikken kan ses på www.trafikinfo.dk sammen med øvrige relevante vej- og trafikmeldinger.  
 
Yderligere oplysninger:
Vejarbejdsansvarlig Bo Wamsler, Vejdirektoratet, tlf. 7244 7188, mail:bow@vd.dk 
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Vejdirektoratet, tlf.7244 3032, mail: man@vd.dk  
Oprettet
13-08-2018.
Senest opdateret
13-08-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index