Søg

Vejdirektoratet lægger ny asfalt på Fynske Motorvej ved Nørre Aaby

Fra søndag den 13. august og cirka to uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på Fynske Motorvej ved Nørre Aaby.  
 
Asfaltarbejdet i østgående retning starter lige øst for frakørselsrampe 57 Nr. Åby og slutter ved tilkørselsrampe 56 Ejby.  
 
Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber.      
 
Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.    
 
For ikke at forstyrre trafikken i dagtimerne bliver arbejdet udført som aften- og natarbejde mellem klokken 19.00 – 06.00, dog på fredage og søndage fra klokken 20.00.  
 
Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid. 
 
Konkret vil asfaltarbejdet få følgende konsekvenser:
·      Ved aften- og natarbejdet ledes det østgående spor over i vestgående spor med ét spor farbart i begge retninger.
·      Tilkørselsrampe 57 Nr. Åby samt fra- og tilkørselsrampe Ejby i østgående retning vil være spærret i arbejdsperioderne.
·      Nedsat hastighedsbegrænsning forbi arbejdsområdet.  
 
Udenfor arbejdsperioderne vil alle spor være åbne for normal trafik.  
 
Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne. Information om hvor der arbejdes og konkrete restriktioner for trafikken kan ses på www.trafikinfo.dk sammen med øvrige relevante vej- og trafikmeldinger.
 
Yderligere oplysninger:
Ingeniør Jesper Stokholm, Vejdirektoratet, tlf. 7244 2737, mail: jst@vd.dk Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Vejdirektoratet, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk
Oprettet
09-08-2017.
Senest opdateret
09-08-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index