Søg

Vejdirektoratet lægger ny asfalt på Fynske Motorvej ved Årup

Fra den 5. juni og cirka 4 uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på Fynske Motorvej mellem frakørselsrampe 55 Årup og frakørselsrampe 57 Nr. Åby i vestgående retning.  
 
Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber.      
 
Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.    
 
Arbejdet vil blive udført i 2 etaper som aften- og natarbejde mellem klokken 19.00 – 06.00, dog på fredage og søndage fra klokken 20.00.  
 
Etape 1, hvor der arbejdes imellem frakørselsrampe 55 Årup og frakørselsrampe 56 Ejby, vil få følgende konsekvenser: 
Ved aften- og natarbejdet ledes det vestgående spor over i østgående spor med ét spor farbart i begge retninger.
Fra- og tilkørselsrampe 55 Årup vestgående retning vil være spærret i arbejdsperioderne.
Rasteplads Ålsbo N vil være spærret hele døgnet i arbejdsperioden
Nedsat hastighedsbegrænsning forbi arbejdsområdet.
Der vil være risiko for kødannelse. 
Etape 2, hvor der arbejdes imellem frakørselsrampe 55 Årup og frakørselsrampe 57 Nr. Åby vil få følgende konsekvenser: 
Ved aften- og natarbejdet ledes det vestgående spor over i østgående spor med ét spor farbart i begge retninger.
Fra- og tilkørselsrampe 56 Ejby vestgående retning vil være spærret i arbejdsperioderne.
Nedsat hastighedsbegrænsning forbi arbejdsområdet.
Der vil være risiko for kødannelse.
Udenfor arbejdsperioderne vil alle spor være åbne for normal trafik.  
 
Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne. Information om hvor der arbejdes og konkrete restriktioner for trafikken kan ses på www.trafikinfo.dk sammen med øvrige relevante vej- og trafikmeldinger.
 
Yderligere oplysninger:
Ingeniør Jesper Stokholm, Vejdirektoratet, tlf. 7244 2737, mail: jst@vd.dk  
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Vejdirektoratet, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk  
Oprettet
30-05-2017.
Senest opdateret
08-06-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index