Søg

Vejdirektoratet lægger ny asfalt på Frederikssundsvej ved Ølstykke og Stenløse mod København

Fra i dag, mandag den 17. september, og frem til den 3. oktober udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på Frederikssundsvej rute 211 mod København ved Ølstykke og Stenløse.   
 
Arbejdet finder sted i to etaper:
  - Første etape løber fra Frederiksborgvej og nogle hundrede meter forbi krydset Ring Syd/Nord på den vestlige side af Ølstykke.
  - Anden etape løber fra Gymnasievej og forbi krydset Søsumvej/Byvej.  
 
For ikke at forstyrre trafikken i dagtimerne bliver arbejdet udført om aftenen/natten mellem kl. 19.00-06.00. Der indsnævres til én kørebane fra kl. 18.00.  
 
Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig udlægges der ny, mindre støjende asfalt, og til sidst påføres der ny striber.  
 
Resultatet bliver en mindre støjende asfalt på en mere jævn kørebane og bedre køreoplevelser for trafikanterne.    
 
Konsekvenser for trafikanterne 
Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid.  
 
Vejarbejdet udføres i aften- og nattetimerne, og trafikken reguleres med omkørselsruter etapevis.
 
Udenfor arbejdsperioderne vil alle spor være åbne for normal trafik. Endvidere vil alle spor være åbne fredag aften til mandag morgen.  
 
Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanter og naboer.  
 
Dårligt vejr kan udsætte arbejdets afslutning.  
 
Information om hvor der arbejdes og konkrete restriktioner for trafikken kan ses på www.trafikinfo.dk sammen med øvrige relevante vej- og trafikmeldinger.  
 
Yderligere oplysninger:
Vejarbejdsansvarlig Bo Wamsler, Vejdirektoratet, tlf. 7244 7188, mail: bow@vd.dk   
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Vejdirektoratet, tlf.7244 3032, mail: man@vd.dk     
Oprettet
17-09-2018.
Senest opdateret
17-09-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index