Søg

Vejdirektoratet lægger ny asfalt på Esbjergmotorvejen ved Korskroen

Fra den 23. maj og cirka tre uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på E20 Esbjergmotorvejen ved Korskroen.  
 
Arbejdet finder sted i begge retninger mellem frakørselsrampe 72 Bramming og frakørselsrampe 75 Esbjerg N.  
 
Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber.    
 
Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.  
 
Arbejdet vil blive udført som aften- og natarbejde mellem klokken 17.00 – 07.00 dog først fra kl. 20.00 på rejsedage op mod helligdage.  
 
Konkret vil asfaltarbejdet få følgende konsekvenser:
·      Ved aften- og natarbejdet ledes trafikken over i modkørende spor med ét spor farbart i begge retninger.
·      Ved arbejde i det vestgående spor vil fra- og tilkørselsrampe Korskroen  samt frakørselsrampe Esbjerg Lufthavn i vestgående retning være spærret.
·      Ved arbejde i det østgående spor vil tilkørselsrampe Esbjerg Lufthavn samt fra- og tilkørselsrampe Korskroen i østgående retning være spærret i arbejdsperioderne
·      Der vil være nedsat hastighedsbegrænsning forbi arbejdsområdet.
·      Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid.    
 
Udenfor arbejdsperioderne vil alle spor være åbne for normal trafik.  
 
Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.
 
Information om hvor der arbejdes og konkrete restriktioner for trafikken kan ses på www.trafikinfo.dk sammen med øvrige relevante vej- og trafikmeldinger.
 
Yderligere oplysninger: 
Ingeniør Jesper Stokholm, Vejdirektoratet, tlf. 7244 2737, mail: jst@vd.dk 
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Vejdirektoratet, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk  
Oprettet
18-05-2017.
Senest opdateret
18-05-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index