Søg

Vejdirektoratet lægger ny asfalt på E45 Østjyske Motorvej ved Hobro

Fra torsdag den 16. august til den 30. september lægger Vejdirektoratet ny asfalt på E45 Østjyske Motorvej ved Hobro.
 
Der lægges først cirka 15 kilometer ny asfalt i sydgående spor, hvorefter der lægges 10 kilometer ny asfalt i nordgående spor.  
 
Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber.
 
Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.  
 
For at genere bilisterne mindst muligt, udføres arbejdet i nattimerne, og trafikken afvikles ved overledning til modsatte spor.  
 
Under arbejdets udførelse bliver det nødvendigt at lukke til- og frakørselsramper periodevis i det spor, hvor der arbejdes.
 
De ramper, der bliver berørt, er:
  - De sydgående ramper ved 34, Hobro N
  - De sydgående ramper 35, Hobro V
  - De sydgående ramper ved 36, Onsild og sydgående frakørsel ved 37, Handest
  - De nordgående ramper ved 35, Hobro V
  - De nordgående ramper ved 34, Hobro N
 
Disse ramper vil hver især være lukket i omkring halvanden uge, efterhånden som arbejdet skrider frem.
 
På grund af vej- og ombygningsarbejder i Hobro by opfordres bilisterne til at anvende selve motorvejen til omkørsel ved rampespærringer på følgende måde:
 
Ved spærring af tilkørsler henvises bilisterne til i stedet at køre i modsat retning på motorvejen til nærmeste frakørsel. Her kan man dreje fra og køre på motorvejen igen i den ønskede retning.
 
Ved spærrede frakørsler ledes bilisterne frem til en efterfølgende frakørsel for at køre fra. Derefter bør man køre i modsat retning for på den måde at nå tilbage til den ønskede frakørsel.  
 
Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet vil medføre for vejens naboer og trafikanterne.   
 
Dårligt vejr kan udsætte arbejdets afslutning.   
 
Yderligere information om vejarbejder og den generelle trafiksituation kan ses på www.trafikinfo.dk   
 
Yderligere oplysninger: 
Kirsten Guldbæk Roelsgaard, ingeniør i Vejdirektoratet, tlf. 7244 2014, mail: kiro@vd.dk 
Martin Østergaard-Nielsen, pressechef i Vejdirektoratet, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk
Oprettet
10-08-2018.
Senest opdateret
10-08-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index