Søg

Vejarbejde nedsætter hastigheden på den inderste del af Helsingørmotorvejen

På fredag den 28. april går Vejdirektoratet i gang med det forberedende arbejde med at forstærke spunsvæggene langs Helsingørmotorvejen i udadgående retning ved Tuborgvej i Gentofte.   
 
Som konsekvens vil Helsingørmotorvejen være indsnævret fra tre til to vognbaner over en strækning på ca. 1 kilometer omkring Tuborgvej i udadgående retning. Samtidig sænkes hastighedsbegrænsningen til 80 kilometer i timen. Desuden vil der kun være ét spor farbart på strækningen i aften- og nattetimerne i denne weekend.
 
Disse tiltag er nødvendige, fordi det kræver inddragelse af nødspor og den langsomme vognbane at kunne udføre vejarbejdet.
 
Ændringerne betyder, at der må forventes mindre forsinkelser i myldretiden om eftermiddagen, når trafikken ud af byen er mest travl.  
 
Årsagen til forstærkningsprojektet er, at de nuværende jordankre, som holder spunsvæggen, er stærkt ældede. De nye ankre sikrer spunsvæggene i mange år frem i tiden.  
 
Vejdirektoratet opfordrer bilisterne til at være opmærksomme på skiltningen ved arbejdsstedet og til at respektere den nedsatte hastighed af hensyn til sikkerheden for dem selv og de ansatte, der arbejder.   
 
Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet vil medføre for trafikanterne.    
 
Yderligere information om vejarbejder og den generelle trafiksituation kan ses på www.trafikinfo.dk    
 
Yderligere oplysninger:
Projektleder Henrik Nielsen, Vejdirektoratet, tlf.:72 44 75 48 / 40 50 02 87, mail: hn@vd.dk
Presschef Martin Østergaard-Nielsen, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3032, mail: man@vd.dk
Oprettet
25-04-2017.
Senest opdateret
25-04-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index