Søg

Trafikken lægges om på Holbækmotorvejen i Hvidovre

Vejdirektoratets entreprenør går i denne uge i gang med etablering af en støjskærm langs den inderste del af Holbækmotorvejen. Anlægsarbejdet kommer til at påvirke trafikken på Holbækmotorvejen. 

Vejdirektoratet påbegynder montage af en cirka 770 meter lang støjskærm langs Holbækmotorvejen i Hvidovre Kommune for at reducere støjgener fra motorvejen for boligområdet mellem Avedøre Havnevej, Hvidovrevej og Ulstrupvej.
 
Støjskærmen skal monteres mellem Holbækmotorvejen og København – Ringsted banen. Det betyder, at arbejdet skal udføres fra motorvejssiden, og dermed får konsekvenser for trafikanterne.
 
Trafikale konsekvenser 
Den første trafikomlægning sker i løbet af uge 5, hvor kørebanerne indsnævres til tre smallere kørespor forbi arbejdsstedet. Ligeledes nedsættes hastigheden til 80 km/t. Med trafikomlægningen får vi skabt et arbejdsareal i nødsporet til vores entreprenør.
 
For trafikanterne betyder det, at turen ud af København mod vest vil tage lidt længere tid specielt i myldretiden.  
 
På frakørselsrampen ved Avedøre Havnevej inddrages det ene svingspor til arbejdsareal.
 
Denne trafikomlægning pågår i perioden mellem uge 5 og uge 10 (begge uger inkl.). I løbet af uge 11 forventes det, at trafikken bliver lagt tilbage til normalen.
 
Herefter følger en pause i anlægsarbejdet frem til starten af juni, hvor der følger endnu en trafikomlægning.  
 
Vejdirektoratet forsøger at mindske generne af anlægsarbejdet mest muligt.

Projektet kan følges her.

Yderligere information
Sonja Petersen, projektleder, 7244 2783, sop@vd.dk    
Anne-Mette Nyhuus, kommunikationskonsulent, 7244 3078, an6@vd.dk       
Oprettet
28-01-2019.
Senest opdateret
29-03-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index