Søg

Reparation af Langelandsbroen påvirker trafikanterne

Den nødvendige og meget grundige renovering af Langelandsbroen går nu ind i den sidste fase. For at mindske omfanget af de reparationsarbejder, som vil genere trafikken, vil arbejdet hovedsageligt foregå fra ophængte stilladser på undersiden af brodækket. 

En del af arbejdet gennemføres desuden inde i selve brokassen.
 
Arbejdet omfatter blandt andet katodisk beskyttelse af broens armering og reparation af broens beton. Det samlede arbejde varer fra april i år til slutningen af 2019.
 
Under hele arbejdet vil det sydgående gang- og cykelareal hen over broen blive inddraget til byggeplads. Cyklister og fodgængere vil derfor blive henvist til den modsatte side. Dette træder i kraft torsdag den 12. april, hvor entreprenøren går i gang med at oprette byggepladsen.
 
Arbejdet vil i første omgang foregå i den vestlige del af broen på Siøsundsiden og flyttes derefter i etaper hen over broen. Der vil i perioder under reparationsarbejdet være lysregulering på broen. Arbejdet forventes dog ikke at give større gener for trafikanter på broen.
 
Yderligere oplysninger:
Fagprojektleder Kirsten Riis, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 7538
Kommunikationskonsulent Andrew Crone-Langkjær, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3621  

Oprettet
12-04-2018.
Senest opdateret
12-04-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index