Søg

Oddesundbroen spærret om natten i to uger

Oddesundbroen er i gang med at få renoveret broklappen. Samtidigt med udskiftning af belægning på broklappen udfører Banedanmark reparation af klappens maskineri. 

Både udskiftning af belægningen og maskinreparationen medfører, at broklappen ikke kan åbnes i perioden.
 

​Derfor vil Oddesundbroens kørebane være spærret i følgende tidsrum:

Mandag d. 4. juli til lørdag d. 9. juli om natten i tidsrummet kl 00.05 til 05.00

Mandag d. 11. juli til lørdag d. 16. juli om natten i tidsrummet kl 00.05 til 05.00

I weekenden 9-10. juli vil der ikke være restriktioner for hverken den kørende trafik eller de søfarende, idet arbejderne er planlagt således, at der vil være fuld kørebanebredde, mens broklappen også kan åbnes for de sejlende hen over weekenden.

Cyklister og fodgængere kan endvidere passere i alle døgnets 24 timer i hele perioden.

Antallet af natspærringer afhænger af vejrlig samt fremdriften på arbejdet. Som udgangspunkt skal trafikkanterne forberede sig på, at broen er spærret samtlige nætter.

Dog vil der være mulighed for passage cirka mellem klokken 02.00 og 02:30.

Såfremt en eller flere af natspærringerne annulleres vil det fremgå ved, at tavlerne i oplandet til Oddesundbroen vil blive tildækket. Det vil ligeledes blive annonceret via servicemeddelelser til pressen og på projektets hjemmeside:

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/statens-veje/broer/Sider/Oddesundbroen.aspx

Mens vejarbejdet er i gang, er der nedsat hastighed på strækningen. Vejdirektoratet henstiller til, at man respekterer disse, af hensyn til trafiksikkerheden.

 

Yderligere oplysninger:

Christian Bugge Hansen, fagprojektleder: 7244 2298, cbh@vd.dk

Kim Michelsen, kommunikationskonsulent: 7244 2318, kimi@vd.dk​

Oprettet
29-06-2016.
Senest opdateret
29-06-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index