Søg

Nedtagning af vejlys giver nedsat passage ved Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund

Lysmasterne på dæmningen ved Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund har vist sig at være i dårlig stand, og de bliver derfor af sikkerhedsmæssige årsager nedtaget nu.
 
Af hensyn til trafikken er arbejdet lagt i aften- og nattetimerne fra kl. 20.00 til kl. 05.00 fra tirsdag den 28. november til fredag den 1. december.
 
Under arbejdet vil broen være åben for trafik, men på det sted, hvor de enkelte master nedtages, vil vejen midlertidigt være reduceret til et enkelt kørespor.
 
Vejdirektoratet beklager generne og vil gøre arbejdet færdigt hurtigst muligt, så strækningen kan genåbne i god tid, inden myldretiden den efterfølgende morgen.
 
Det er planen, at der opsættes ny vejbelysning på strækningen. Det er dog endnu ikke muligt at give en præcis dato for, hvornår belysningen vil være på plads igen.
 
Yderligere oplysninger
Fagprojektleder Hans-Åge Cordua, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 7501
Kommunikationskonsulent Andrew Crone-Langkjær, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3621
Oprettet
29-11-2017.
Senest opdateret
29-11-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index