Søg

Broarbejde på Slagelse Landevej over Vestmotorvejen


Mandag den 30. oktober påbegynder Vejdirektoratet reparation af den bro, der fører Slagelse Landevej/Korsørvej hen over Vestmotorvejen (E20). Det er ved tilslutningsanlæg 40B Vemmelev.

Broens mekaniske fuger og stålprofiler er slidte, og skal derfor udskiftes. Arbejdet starter i broens nordlige ende. Denne omgang broreparation vil betyde, at der vil gå en årrække før broen skal tilses igen og trafikanterne får en bedre og mere køresikker oplevelse.

Arbejdet vil strække sig over perioden fra mandag d. 30. oktober 2017 til og med 18. november 2017, og det vil foregå i dagtimerne.

Trafikanterne skal på en lille omkørsel
Trafikanter på Vestmotorvejen, der kører mod vest har ikke mulighed for at dreje fra ved tilslutningsanlæg 40b, Vemmelev. Det betyder, at trafikanterne i stedet bør benytte frakørsel 40a, Slagelse V eller frakørsel 42, Korsør. Trafikanter på broen kan godt dreje ad vestvendte rampe og køre ned på motorvejen af 40b.

På Slagelse Landevej vil først den ene halvdel af broen blive spærret, således at trafikken kan passere på den anden halvdel. På et tidspunkt vil der blive byttet om på siderne, så trafikken føres over i modsatte side. Trafikken afvikles altså over et spor med signalanlæg.

Der vil stadig være muligt at dreje af fra broen mod Vestmotorvejen både mod København og Store Bælt.

Der vil under hele arbejdet være adgang for både cyklister og fodgængere i begge retninger, men de bør være opmærksomme på forholdene.

Broarbejdet foregår under telt. 

Kør forsigtigt ved vejarbejdet
Mens broarbejdet står på, vil der være hastighedsbegrænsning på 50 km/h på Slagelse Landevej.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, trafikanter må opleve som følge af arbejdet. Der arbejdes for at blive færdig hurtigst muligt.

Yderligere oplysninger:
Sassan Mazaheri, ingeniør, tlf.: 7244 7537
Andrew Crone-Langkjær, kommunikationskonsulent, tlf.: 7244 3621

Oprettet
30-10-2017.
Senest opdateret
30-10-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index