Søg

Banedanmarks broarbejde spærrer spor og ramper på Køge Bugt Motorvejen ved Solrød

Banedanmark skal løfte en ny gangbro på plads, der skal forbinde den nye Køge Nord Station med S-banen, henover Køge Bugt Motorvejen. Arbejdet udføres fra torsdag den. 2. august kl. 18.00 til mandag den. 6. august kl. 05.00. Arbejdet vil medføre både rampespærringer og spærring af kørespor på motorvejen.​

 
Det omfattende broarbejde, hvor elementerne til den 225 meter lange gangbro bliver monteret, finder sted på strækningen mellem frakørsel (31a) Solrød S og (32) Køge på Køge Bugt Motorvejen.  
 
Færre kørespor
Antallet af farbare kørespor på denne strækning vil variere i arbejdsperioden. Men generelt vil der være tre spor farbare i begge retninger i dagtimerne. I aften- og nattetimerne vil man periodevis gå ned til to og et spor i hver retning.
 
Til- og frakørsel spærres ved Køge N
Desuden lukkes tilkørslen mod syd og frakørslen mod nord ved rampeanlægget (31b) Køge N i hele arbejdsperioden fra fredag den 3. august kl. 19.00 til mandag den 6. august kl. 05.00.
 
Trafikanterne, som skal til og fra motorvejen, kan benytte til- og frakørsel (31a) Solrød S. 
 
Der vil være tydelig skiltning i området med omkørselsruter.
 
Der vil i arbejdsperioden være kødannelser, og bilisterne kan forvente øgede rejsetider på strækningen på op mod 30 minutter i begge retninger.  
 

Oprettet
25-07-2018.
Senest opdateret
30-07-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index